החפירה נערכה בתחומי האתר קרנת חראמיה, המרוחק כ-1.5 ק"מ מצפון-מזרח למגדל צדק. בחפירות קודמות נחשפו באתר שרידי יישוב מתקופות הברזל והפרסית–ההלניסטית הקדומה ועדויות לפעילות חקלאית מהתקופה הביזנטית (אבנר-לוי וטורגה 1997; עד 2007; טנדלר 2013; דרזנר 2014; הדד תשע"א).

בחפירה הנוכחית נחשפו שתי מחצבות, המרוחקות כ-70 מ' זו מזו (איור 2). המחצבה הדרומית (איור 3) משתרעת משני צדיו של מחשוף סלע, ועומקה המרבי כ-2 מ' בצדה המערבי. במחצבה הובחנו סימני חציבה של אבנים ותעלות ניתוק. בחלקה הצפוני של המחצבה נתגלו שתי אבנים מלבניות בשלבי חציבה מתקדמים שלא נותקו ממקומן (איור 4). בשנות ה-60 של המאה הכ' כוסתה המחצבה כמעט לכל עומקה במילוי אדמה לקראת הגבהת שביל שעובר מעליה. המחצבה הצפונית קטנה יותר (1.5 × 1.5 מ'), ונראים בה סימני חציבה של לפחות שתי אבנים מלבניות ותעלות שמסמנות התחלת חציבה של אבן שלישית. לא נתגלו ממצאים מתארכים. ניתן לשער שהמחצבות קשורות לאחד היישובים הקדומים שהתקיימו באזור בעבר.