רחוב הצורפים עובר במדרון הדרומי-מזרחי של תל יפו, בתחום שטחה של חומת העיר מהתקופה העות'מאנית. הקצה הצפוני-מזרחי של הרחוב עובר בשער העיר מהתקופה העות'מאנית, וחלקו הדרומי-מערבי של הרחוב עובר ליד בית החולים לשעבר סנט ג'וזף, המשמש כיום מלון בוטיק. בית החולים נבנה על חורבות המצדית הדרומית-מזרחית של יפו מהתקופה העות'מאנית. בקרבת  החפירה התגלו בעבר שרידי בנייה, תעלות ניקוז וממצא מגוון משלהי התקופה העות'מאנית (סוף המאה הי"ט–תחילת המאה הכ' לסה"נ; אייש תשנ"ט:146; ארבל 2010).
נפתחו שני ריבועי חפירה (איורים 2, 3) לאחר הסרת הצמחייה באמצעות כלי מכני. נחשף מילוי אדמה, שמקורו כנראה בפילוס השטח לקראת עבודות גינון. הממצא הקרמי ממילוי זה מתוארך לשלהי התקופה העות'מאנית (סוף המאה הי"ט–תחילת המאה הכ' לסה"נ). נחשף גם קטע מראשה של קשת יסוד (20W; 3 מ' אורך חשיפה, 0.6 מ' רוחב; איורים 4, 5), הנסמכת על אומנות בשני קצותיה. הקשת נבנתה בציר צפון-מזרח–דרום-מערב מאבני כורכר מלבניות בינוניות. אל האומנה הדרומית-מערבית ניגשת רצפת טיח. ממזרח לקשת נחשפה קרקעית של בור סיד (18L), שהכיל ממצא קרמי המתוארך גם הוא לסוף התקופה העות'מאנית.
לאורך הרחוב נחשף בעבר קו בתים שנבנה על קשתות יסוד דומות (ארבל 2010), וזו שנחשפה בחפירה הנוכחית היא חלק מאותו מבנן. מהחפירה עולה שרחוב הצורפים בשלהי התקופה העות'מאנית היה רחב יותר מהרחוב של ימינו.