נפתחו שני ריבועי חפירה צמודים זה לזה (איור 2), ונחשפו קבר ארגז מסוף התקופה הרומית ותחילת התקופה הביזנטית (שכבה II) וקברים הרוסים מסוף התקופה העות'מאנית (שכבה I). במרחק כ-50 מ' ממזרח לחפירה נחשפו בשנת 2016 קברים מוסלמיים משלהי התקופה העות'מאנית (עסיס 2017). השרידים יתוארו להלן מן המאוחר לקדום.
 
שכבה I. בעומק כ-0.5 מ' מתחת לפני השטח התגלה ריכוז אבנים, וביניהן עצמות אדם מעטות (101L; איור 3), כנראה שרידי קברים שנכרו אל תוך רובד אדמה שכלל שברי טרוורטין, חרסים שחוקים וחלוקי נחל קטנים (102L, 103L, 106L–108L); שרידים אלה נפגעו מאוד בעת הנחת תשתיות מודרניות. הקברים תוארכו לתקופה העות'מאנית הן בשל קרבתם לקברים משלהי התקופה העות'מאנית שנחשפו בשנת 2016 והן בשל מאפיין משותף עם אחד מקברים אלה — הקרבה לסלע הטרוורטין (עסיס 2017).
 
שכבה II. בעומק כ-2 מ' מתחת לפני השטח נחשף קבר ארגז (111L; 0.45–0.55 × 2.10 מ'; איור 4), שנחצב בסלע טרוורטין בציר צפון–דרום ודופן באבנים. הקבר כוסה בלוחות גזית (0.25 × 0.35 × 0.65 מ' בממוצע); הלוח הצפוני הוסר ממקומו בימי קדם (איור 5). הדופן הדרומית של הקבר לא השתמרה. בתוך הקבר (איורים 6, 7) נחשפה שכבת אדמה כהה, ובה עצמותיהם של שישה פרטים: שלד של אישה צעירה בארטיקולציה (טבלה 1: מס' 5) וחמש גולגולות של נקברים נוספים, שבכולם חסרה הלסת התחתונה (טבלה 1: מס' 1–4, 6). על פי הבדלי המפלסים בין השרידים נראה שתחילה נקברה האישה, שהונחה פרקדן כשראשה בצפון, ובשלב מאוחר יותר צורפו חמש הגולגולות ללא הלסת התחתונה בקבורה משנית. אפשר שבשלב הקבורה השני הוסר לוח הכיסוי הצפוני ואבני הדופן הדרומית של הקבר נעקרו ממקומן, אך ייתכן שפגיעה זו בקבר הארגז ארעה בעת שהקבר נשדד.
עצמות הנקברים (טבלה 1) תועדו באתר ונקברו מחדש. גיל הנקברים הוערך על פי מידת האיחוי של הסוטורות בגולגולות (Buikstra and Ubelaker 1994; White and Folkens 2005:370–371) ועל פי דגם שחיקת השיניים (Meindl and Lovejoy 1985; White and Folkens 2005:365–369). המין נקבע על פי מורפולוגיית הגולגולת (Bass 1987:82; Buikstra and Ubelaker 1994). מאפיינים פוסט-קרניאליים תועדו על פי שיטתו של באס (Bass 1987:219) למדידת ראש הפמור ורוחב הקצה הדיסטלי שלו.
 
טבלה 1. שרידי הנקברים בקבר 111
מס'
תיאור
מדידות
מין
גיל
Nuchal crest
Mastoid process
Supra orbital margin
Mental eminence
1
גולגולת ללא לסת תחתונה; פנים לצפון; שחיקה דנטלית מינימלית ודרגה נמוכה של סגירת הסותורות (איור 8)
בולט מעט
קטן
קצה חד
לא קיים
נקבה
18–24
2
גולגולת שבורה ללא לסת תחתונה
בולט
גדול
מעט מחודד
לא קיים
זכר
40–50
3
שברי גולגולת ללא לסת תחתונה
בולט מעט
קטן
בולט
לא קיים
נקבה?
בוגרת
4
גולגולת ללא לסת תחתונה
בולט
גדול
בולט
לא קיים
זכר
30–40
5
שלד בארטיקולציה; פציעות קטנות שהחלימו בקדמת הגולגולת ובצדה (איור 9)
בולט מעט
קטן
קצה חד
בולט מעט
נקבה
55–65
6
שברי גולגולת ללא לסת תחתונה
-
-
-
-
?
בוגר
 
בקבר לא נתגלה ממצא מתארך, אך בשכבת האדמה מעל הקבר (109L, סל 1006) נמצאו שני שברים של כלים גולניים-יטוריים (כלי חוורית), המתוארכים למאות הג'–הד' לסה"נ: שבר שפה וידית של קדרה (איור 1:10; Hartal, Hudson and Berlin 2008:145, Fig. 11:5) ובסיס של פיטס (איור 2:10; Hartal, Hudson and Berlin 2008:146, Fig. 12:14).
 
קבורה בקברי ארגז הייתה שכיחה במרחב של קיסריה-פיליפי (בניאס) בתקופות הרומית והביזנטית. הנקרופוליס של קיסריה-פיליפי בתקופות אלה השתרע באזור קיבוץ שניר, ותועד בו מתחם קבורה הכולל קברי ארגז רבים שחלקם נחצבו בסלע וחלקם נבנו באבני טרוורטין מסותתות (סטפנסקי 2004). קברים אלה התגלו בקבוצות (הרטל תשנ"ו; הרטל 2008; Hartal 2009:114–133); אף שרבים מהם הותקנו בכיוון צפון–דרום, נראה שלא הייתה חוקיות ברורה בכיוון הקברים (Hartal 2009:114–115). לפי הדוחות האנתרופולוגיים של החפירה בבניאס, בקברים שנחפרו בציר צפון–דרום התגלו הגולגולות בצד הצפוני והרגליים בצד הדרומי של הקבר (Hartal 2009:120), בדומה לקבורת האישה בארטיקולציה שנחשפה בקבר 111.
בחלק מן הקברים שתועדו במרחב של קיסריה-פיליפי הובחן כי הוסרה אבן כיסוי, כנראה בעת שוד הקבר (Hartal 2009:120). אפשר אם כן ששודדי קברים הם שהסירו את לוח הכיסוי ואת הדופן הדרומית בקבר 111 בחפשם אחר מנחות הקבורה. ייתכן כי הגולגולות שנמצאו בקבר הן שרידים מקברים סמוכים שנפגעו וכי הן מעידות שהקבר שנתגלה בחפירה היה חלק מקבוצה של קברים סמוכים זה לזה, בדומה לקברים בנקרופוליס של קיסריה-פיליפי.