עונת החפירות 2017 התרכזה בשטחים שנפתחו בעונות הקודמות בחלק הצפוני-מערבי של התל הגבוה (הסגאווה ופז 2015; הסגאווה, קוואברה ופז 2017; 2018; 2019), במטרה לחשוף במלואו את בית הכנסת מהתקופה הרומית, שהתגלה לראשונה ונחפר בחלקו בשנת 2016, ולחקור את שרידי המבנה מתקופת הברזל שהתגלה במהלך סקר GPR בשנת 2016 ממערב לבית הכנסת (איור 1). בתום עונת החפירות נחשפו שרידי מבנה שקדם למכלול מתקופת הברזל 2ג' שהתגלה בעבר ומתקנים חצובים שקדמו לבית הכנסת ומתוארכים אולי לתקופת הברזל, וכן שוחזרה תכנית בית הכנסת.

 
המבנה מתקופת הברזל (איור 2). בסקרGPR  שנערך בשנת 2016 התגלה מבנה מלבני ממערב לקיר התוחם המערבי של המכלול מתקופת הברזל 2ג' (W2119). במקום זה נפתח ריבוע (D4a7), ובו נחשף קיר אבן בכיוון צפון–דרום (W2110; כ-4 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב), ששימש כנראה הקיר התוחם המזרחי של המבנה. כיוון הקיר שונה מזה של המכלול מתקופת הברזל 2ג' המתוארך למאות הז'–הו' לפסה"נ, ואכן נראה שהממצאים הקשורים לקיר מתארכים אותו למאה הח' לפסה"נ, קודם לבניית המכלול.
 
מתקנים חצובים בסלע (איור 3). בכל שטח החפירה התגלה סלע חשוף ובו מתקנים חצובים, כגון אגנים, ספלולים ובורות. חלק מהבורות נחפרו במלואם, והעלו שברי כלי חרס המתוארכים ברובם לתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת והברזל 1 ו-2 ובמקצתם לתקופה הרומית. שניים מהבורות שנחפרו (L2093 — כ-1 מ' קוטר; L2055 — כ-2 מ' קוטר) נמצאו בשטח בית הכנסת מהתקופה הרומית, ונראה כי הם מולאו בחצץ במהלך בנייתו, מה שמסביר את החרסים מתקופה זו. בריבועים D4b5–c5 התגלו אגן חצוב (L2096) ולצדו חציבה מלבנית, ספלולים ובורות, המלמדים אולי על קיומם של לפחות שני מתקנים חצובים בסלע (גתות? איור 4). כן התגלתה תעלה חצובה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח (L2070; כ-0.2 מ' רוחב, כ-0.3 מ' עומק), ששימשה כנראה לניקוז, אולי של המכלול מתקופת הברזל 2ג'.
 
בית הכנסת (ריבועים D4b–c6–7; איורים 4, 5). אחת התגליות החשובות בעונת 2016 הייתה מבנה מרשים שזוהה כבית כנסת מהמאות הא'–הב' לסה"נ; הוא נחשף במהלך איתור הפינה הצפונית-מערבית של המכלול מתקופת הברזל 2ג'. במהלך העונה הנוכחית נחפר המבנה במלואו ותועדה תכניתו הכללית. נחשף מבנה מלבני בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב (כ-8.5 × 9.3 מ'; 2081W/2123W, 2082W, 2121W/2120W, 2122W). פתח המבנה (2118L; כ-1 מ' רוחב) נקבע במרכז הקיר הצפוני. לאורך ארבעת קירות המבנה מפנים נבנו ספסלים מאבני גזית מגיר.
בית הכנסת נבנה על גבי משטח הסלע שבו נחצבו מתקנים רבים שמולאו בחצץ במהלך הבנייה. מעל מילוי זה נחשפה רצפה, העשויה כנראה מטיח או מאדמה קשה מהודקת; היא זוהתה רק בחלקה. במרכז המבנה נמצאו שני בסיסי עמוד מלבניים; המערבי הונח ישירות על הסלע, ואילו המזרחי הונח על תשתית של חצץ ששימש למילוי המתקנים החצובים.
מתחת לרצפה התגלו סירי בישול ונר שמן שלם מהמאה הא' לסה"נ (איור 6). לפיכך נראה כי בית הכנסת נבנה במאה זו, צמוד לקיר החיצוני הדרומי-מערבי של בית חווה יהודי ששכן בפסגת התל הגבוה והתגלה בעונות הקודמות.
גילוי בית הכנסת הקשור לבית החווה שופך אור חדש על חיי הדת והתרבות של תושבי היישובים היהודים הקטנים בגליל התחתון בתקופה שבין שתי המרידות נגד הרומאים.