בעונת 2019 נחפרו חמישה שטחי חפירה (B, D, K, M, Y; איור 1) בעיר התחתית של תל צפית, המשתרעת מצפון לתל העליון ועד לערוץ נחל האלה.
 
שטח B. במזרח העיר התחתית נערכה החפירה לאורך טרסה, שהייתה אולי חלק מביצורי העיר מתקופת הברזל. באזור זה לא התגלו שרידים משמעותיים, ועל כן אי אפשר לקבוע את התאריך של הטרסה והאם היא אכן קשורה לביצורי העיר.
 
שטח D מזרח (איור 2). נמשכה החפירה באזור של אחד משערי העיר (שער מים?), בביצורים הקשורים אליו ובמבנים שבאזור השער. התגלו שרידים של שלב בנייה אחד מתקופת הברזל 1 (איור 2: צבע כחול [המאה הי"א לפסה"נ]) ושל שני שלבי בנייה מתקופת הברזל 2א' (איור 2: צבע אדום [המאה הי' לפסה"נ] וכתום [המאה הט' לפסה"נ]). התברר כי שער העיר נחסם וחדרים שונים בקרבת השער מולאו על מנת לעבות את הביצור באזור זה, אולי בעת ההכנה למצור ערב הרס העיר בידי חזאל מלך ארם (מלכים ב' יב:יח) סביב 830 לפסה"נ. בתוך מילויי אדמה בחדרים התגלה ממצא רב של כלי חרס מתקופות הברונזה המאוחרת והברזל 1א'. לא ברור מהיכן נלקחו המילויים, שכן לא נמצאו שרידים מתקופות אלה בעיר התחתית.
 
שטח K. בעונות הקודמות נחשפו בשטח זה מבנים מתקופת הברזל 2א', ובהם נמצאו עדויות לתעשיית שמן זית. מבנים אלה חרבו כנראה בחורבן של חזאל. מתחת לשרידי מבנים אלה נחשפו בעונה זו שרידים מקיר ביצור מסיבי, שנבנה מאבנים גדולות במיוחד ותוארך לתקופת הברזל 1ב'. קיר הביצור נבנה בכיוון שונה מזה של המבנים מתקופת הברזל 2א' בעיר התחתית, אך בכיוון דומה לזה של הבנייה מתקופת הברזל 1 בשטח Y הסמוך (להלן).
 
שטח M (איור 3). בהמשך לעונת 2018, נחשפו שרידי מבנים ששימשו למגורים ולתעשיית שמן זית בתקופת הברזל 2א'. במבנים נתגלו מתקנים לייצור שמן זית וממצאים רבים. נראה כי מבנים אלה נהרסו בחורבן של חזאל.
 
שטח Y (איור 4). בהמשך לעונת 2018, נחשפו שרידי מבנה גדול מתקופת הברזל 1, שנבנה בבנייה ייחודית מאבני בנייה גדולות בשילוב לבני בוץ צרופות. במבנה התגלה מעט ממצא. לא ברור למה שימש המבנה, ואפשר אף שזהו מכלול מבנים, אך ברור שזהו מבנה ציבור. כיוון הבנייה בשטח זה שונה מהכיוון של הבנייה מתקופת הברזל 2א' בעיר התחתית, אך דומה לכיוון של הביצור מתקופת הברזל 1 שנתגלה בשטח K. אפשר שמבנה זה היה חלק מהביצור או משער העיר בחלק המזרחי של העיר התחתית של גת פלישתים. שרידים אלה מדגישים את עוצמת הבנייה בעיר התחתית מתקופת הברזל 1, והם עדות לעוצמתה של גת פלישתים גם בשלבים מוקדמים של תקופת הברזל.
 
בעונת 2019 נמשכה חשיפתם של שרידים מרשימים בעיר התחתית של גת פלישתים מתקופת הברזל. בעונות הקודמות נחשפו שרידים רבים של העיר מתקופת הברזל 2א', ואילו בעונה זו נחשפו בעיר התחתית שרידים של יישוב משמעותי, הכולל ביצורים מרשימים כבר מתקופת הברזל 1. נראה שהתכנון העירוני של העיר התחתית עבר שינוי במעבר מתקופת הברזל 1 לתקופת הברזל 2א'.