בשכבה I נחשף קטע מחדר (לוקוסים 122, 123), שהשתמרו ממנו שלושה קירות: W104 ו-W121 בריבוע B, ו-W118 בריבוע C; שניים (קירות 104 ו-121) הוקמו על סלע האם. הקירות (כ-0.9 מ' רוחב) נבנו משני פנים של אבנים מהוקצעות גדולות עשויות אבן גיר וממילוי של אבנים קטנות יותר והשתמרו לגובה של 1.2 מ'. כן מיוחס לשכבה זו מיתקן חקלאי חצוב שנחשף בריבוע A; ניתן להבחין רק בקטעים ממנו, כי מעליו נבנו קירות מאוחרים. הממצא הקרמי משכבה זו מתוארך למאות הט'-הי' לסה"נ, וכולל קערות מזוגגות בזיגוג פוליכרומי (איור 2: 1, 2), כלים עשויים ביד (איור 2: 3, 4, 7), סירי בישול (איור 2: 5) וקנקנים (איור 2: 6).

 

משכבה II השתמרו שישה קירות לגובה נדבך אחד; רובם נבנו ברוחב של אבן אחת בלבד. קירות W105-107 ו-W126 בריבוע A, אשר נבנו על סלע האם וחלקם מעל למיתקן החקלאי החצוב של שכבה I, יוצרים שלושה חדרים. בין קירות W105 ו-W106 שרד קטע מרצפת עפר כבוש (לוקוס 108; איור 3). שני קירות (W120 ,W117) בריבוע C יוצרים חדר ובו שרידי רצפה לבנה עשויה עפר כבוש (לוקוס 114). הממצא הקרמי משכבה זו מיוחס לשלהי המאה הי"א ולראשית המאה הי"ב לסה"נ וכולל בעיקר כמה טיפוסים של קערות מזוגגות, ובהם מעוטרות בסגרפיטו (איור 4: 1, 3), מזוגגות בזיגוג אלקלאני (איור 4: 2), מונוכרום (איור 4: 4), מעוטרות בהתזה (איור 4: 5), ומעוטרות בפס חיפוי (איור 4: 6). כן נמצאו סירי בישול (איור 4: 7) וכלים עשויים ביד, שכמה מהם צבועים בעיטור גיאומטרי (איור 4: 8, 9).

 

לשכבה III מיוחס ריצוף אבני גיר מהוקצעות גדולות בשימוש משני שנחשף בריבוע B (לוקוס 102; איור 5). אחת האבנים שימשה מדרגה לדלת ובה שקע לבריח. קירות 104 ו-120 משכבה II שולבו בריצוף לאחר שפורקו וגובהם הותאם למפלס הריצוף. ממצא כלי החרס שנתגלה על הריצוף ובמפלס פני השטח מתוארך בעיקרו למאה הי"ג ובמקצתו למאה הי"ד לסה"נ. נתגלו בעיקר טיפוסים של קערות מזוגגות כמו מעוטרות בפסי חיפוי (איור 4: 10), מונוכרום (איור 4: 11) וכלים אגאיים (איור 4: 13, 14). כן נמצאו כלי בישול (איור 4: 12) וכלים עשויים ביד, שכמה מהם נושאים דגמים גיאומטריים (איור 4: 15, 16).

 

במהלך פיקוח ארכיאולוגי באזור סמוך לחפירה נתגלו במרחק של כ-6 מ' מצפון לריבועים A ו-B שני בורות מים דמויי פעמון שפתחיהם בנויים מאבנים מהוקצעות והם מרוחקים כ-10 מ' זה מזה.