אתר נווה אור נמצא בשדה חקלאי בשטח שבין קיבוץ נווה אור לתל כיתן, על מדרגת הע'ור מעל נהר הירדן (איור 1). האתר נתגלה על ידי חברי הקיבוץ ונסקר לראשונה בשנות ה-50 של המאה הקודמת (Tzori 1958; Perrot, Tzori and Reich 1967). חלק מן הממצאים שנתגלו במהלך הסקר או באקראי פורסמו בעבר וחלקם מוצגים כיום במוזיאון הארכיאולוגי בגן השלושה. עם זאת, האתר לא נחפר עד היום. חפירת ההצלה הנוכחית נערכה בעקבות חפירת בדיקה שערך י' צור מטעם רשות העתיקות מדרום לחפירה הנוכחית (שטח A; הרשאה מס' 8168-Aאיור 2).

נחפרו 16 ריבועים (שטח B) שסומנו במספרים מצפון לדרום ובאותיות ממערב למזרח על פני שטח של כ-400 מ"ר. חצי ריבוע נוסף (3Z) נחפר בחלקו הדרומי-מערבי של השטח. בעשרה מריבועי החפירה התגלו שרידי יישוב מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת. שרידים אלה התגלו על שכבה דקה של חוואר הלשון (0.5 מ' עובי מרבי), המכסה שכבה של מניפת הסחף שמקורה כנראה בנחל תבור שממערב לאתר. בחפירה נחשפה שכבת יישוב אחת מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת, ובה זוהו שני שלבים שלהם מאפייני תרבות חומרית דומה. השרידים מן השלב המאוחר בשכבה התגלו רק בשטח מצומצם. קרוב לפני השטח התגלו חרסים מאוחרים אחדים וממצא בן זמננו. במהלך החפירה הוסר כל הרובד הארכיאולוגי עד לקרקע הבתולה.

 

השלב הקדום (שכבה 1B). ברוב שטח החפירה נחשף מפלס חיים של אדמה כבושה. נראה כי המתיישבים הראשונים השתמשו בשטח לאחר שמילאו במכוון את השקעים הטבעיים (למשל, 131L). בשטח של כ-200 מ"ר נתגלו חמישה בורות גדולים (איור 3), שנחפרו ממפלס החיים אל תוך הקרקע הבתולה. הבורות נחלקים לשני טיפוסים:

א. בורות רדודים (0.3–0.4 מ' עומק) שמתארם אינו רגולרי, ששימשו לשפיכת פסולת (116L, 137L). בורות אלה נמצאו עשירים בממצא קרמי, כלי אבן ומגוון סוגי ממצא קטן. בור 116 היה עשיר במיוחד בממצא, והתגלו בו עשרות קערות V במגוון גדלים, נוסף על כלי חרס מטיפוסים אחרים, וכן כלי אבן, כלי צור, כלי עצם וממצא נוסף. בור 137 הוא המשכו של בור שנחפר בחלקו בחפירת הבדיקה של רשות העתיקות.

ב. בורות עמוקים (0.6–1.0 מ' עומק) שמתארם סגלגל או מעוגל (124L, 142L, 150L), והם מאופיינים במילוי של סדימנט אפור-כהה עד שחור, עשיר בשרידים אורגניים ובעצמות שרופות. כמות הממצא הקרמי וממצא אחר שהתגלתה בבורות אלה קטנה בהרבה מזו שהתגלתה בבורות הרדודים. נראה כי בורות אלה שימשו לבישול.

 

השלב המאוחר (שכבה 1A). בשטח מצומצם בריבועים 1A ו-2B, בגובה של 0.10–0.15 מ' מעל לשלב הקדום, נחשף מפלס חיים, הכולל שברי כלי חרס, כלי צור ועצמות, הפזורים מעל רובד של אדמת חוואר הלשון מהודקת (איור 4). השכבה נפגעה קשות מפעילות חריש במהלך עשרות השנים האחרונות. בשכבה זו לא התגלו שרידים אדריכליים, פרט למתקן מעוגל שנבנה מאבני שדה בינוניות (103L).

 

כבר מהשלבים הראשונים של עיבוד הנתונים ניתן היה לתארך את האתר לתקופה הכלקוליתית המאוחרת. התרבות החומרית שנתגלתה באתר טיפוסית לתרבות הע'סולית, ודומות לה התגלו באתרים נוספים באזור. אף שלא התגלו שרידים אדריכליים בשטח החפירה, בכמה שטחים התגלו שברים רבים של לבני בוץ, המלמדים על קיומו של יישוב במקום. חיזוק לכך הם שרידים אדריכליים שהתגלו בחפירת הבדיקה שנערכה בעבר בשטח A שמדרום לחפירה (י' צור, מידע בעל פה).