החפירה נערכה בשוליו הדרומיים של הכביש המוביל אל קיסריה העתיקה (כביש 6511), בתחום השטחים החקלאיים של קיבוץ שדות ים. נפתחו שלושה שטחי חפירה (AC; איור 1), ונחשפו מכלולי בנייה, פסיפס, רצפות אבן וטבון, המתוארכים לתקופות הרומית, הביזנטית והאסלאמית הקדומה — תקופות שנחשפו מהן שרידים רבים בחפירות בקיסריה (פורת תשנ"ו; פטריך תשנ"ו; רבן תשנ"ו). מדרום-מזרח לחפירה נחשפו בעבר קטעים מההיפודרום המזרחי של העיר (פורת תשע"ט).
 
שטח A
השטח (איורים 2, 3) נפתח במרחק 20 מ' מצפון-מערב לגבול המשוער של ההיפודרום המזרחי של העיר קיסריה, שהיה בשימוש בתקופות הרומית והביזנטית (פורת תשע"ט). בחלק הצפוני של השטח, בעומק 0.25 מ' מתחת לפני השטח, נחשפו שרידי רצפת אבן (204L), שנבנתה מאבני כורכר בגדלים שונים שלוכדו בחומר מליטה לבן. הרצפה הרוסה בחלקה הגדול, וקשורה כנראה לשרידי הכפר הבוסני בן המאה הי"ט לסה"נ, המרוחקים 50 מ' ממזרח לשטח החפירה. בחלק הדרומי של השטח, בעומק כ-1.15 מ' מתחת לשרידי הרצפה, נחשפו שרידים של קיר איתן (206W; 11 מ' אורך חשיפה, 1.2 מ' רוחב, 1.4 מ' גובה), שנבנה בכיוון מזרח–מערב מאבני כורכר מסותתות, שהונחו בשיטת ראש ופתין; הוא השתמר לגובה ארבעה נדבכים. הקיר היה כנראה חלק ממכלול הבנייה מצפון להיפודרום המזרחי של העיר קיסריה. בהצטברויות סמוכות ליסוד הקיר (202L, 203L) התגלו שברי כלי חרס, ובהם קערות (איור 1:4), מורטריום (איור 3:4) וקנקן (איור 4:4), וכן קערת אבן (איור 7:4), המתוארכים לתקופה הרומית (המאות הא'–הה' לסה"נ).
 
שטח B
בחפירה בשטח B (ריבוע אחד) נחשפו בעומק 0.7 מ' מתחת לפני השטח שרידי בנייה, שהופרעו בימינו (איורים 5, 6). במרכז הריבוע נחשף חדר (254L; כ-2.5 × 3.0 מ'), שממנו שרדו יסודות הקירות הדרומי והצפוני (244W, 245W; 3.0–3.5 מ' אורך, 0.4–0.6 מ' רוחב), שנבנו מאבני כורכר מסותתות בגדלים שונים שלוכדו בחומר מליטה לבן. בחלקו המערבי של החדר נחשפו קטעי רצפה עשויה טיט לבן (255L), שהושתתה על שכבה של אבנים במגוון גדלים; הרצפה השתרעה כנראה גם בחלקו המזרחי של החדר. השתמרותם של שרידי הבנייה בצדו המזרחי של הריבוע ירודה ביותר, וכל שנותר הוא קטע קיר בציר מזרח–מערב (243W; 1.4 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב), שנבנה מאבני כורכר; לא ברור אם הוא ניגש לקירות החדר. מצפון לקיר 245, התוחם את החדר מצפון, הועמקה החפירה (248L; 0.55 מ' עומק מרבי), אך לא נחשפו שרידים קדומים; בהצטברות נתגלה שבר של סיר בישול (איור 12:4) מהמאות הז'–הח' לסה"נ.
מדרום לחדר 254 נחשף מסדרון צר (6 מ' אורך, 1 מ' רוחב), שרוצף באבנים קטנות (252L). בתשתית הרצפה (253L), שהייתה עשויה מאדמה מעורבת באבנים ובשברי חרסים, נמצא שבר של קערה (איור 9:4) שזמנה המאות הו'–הז' לסה"נ. המסדרון תחום מצפון בקיר 244 ומדרום בקיר נוסף (251W; 4.5 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב), שנבנה מאבני כורכר מסותתות והשתמר לגובה שני נדבכים. הקצוות המזרחי והמערבי של המסדרון מופרעים מאוד. אל קיר 251 ניגש מדרום קיר (250W; 2.7 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב) היוצר עמו פינה, כנראה של חדר נוסף הנמשך לדרום, אל מחוץ לתחום החפירה.
 
שטח C
בשטח C (ריבוע אחד) נחשפו שלושה שלבי בנייה (3–1; איורים 7, 8). שלבים 3 ו-2, הקדומים יותר, מתוארכים למן התקופה הרומית ועד לתקופה האסלאמית הקדומה. שלב 1, המאוחר, הופרע מאוד מפעילות חקלאית בימינו ומהצבת עמוד חשמל במקום, ועל כן זמנו אינו ידוע.
 
שלב 3. לשלב הקדום ביותר יוחסו שרידי קיר (278W), שנבנה בכיוון מזרח–מערב משתי שורות של אבני כורכר מסותתות והשתמר לגובה נדבך אחד. חלקו המזרחי של הקיר נעקר בשל עבודות תשתית בימינו. ממזרח לקיר, במקום שנפגע בעבודות התשתית, נפתח חתך בדיקה (277L; 0.8 מ' רוחב) שחצה את הריבוע בציר צפון–דרום. בחלקו הצפוני של החתך, נחשפו שרידי רצפה (281L) עשויה מאבנים קטנות, שלוכדו בחומר מליטה לבן. הממצא הקרמי מן ההצטברות מעל הרצפה (280L) כלל קערה (איור 2:4) וקנקנים (איור 5:4, 6), המתוארכים לתקופה הרומית (המאות הא'–הב' לסה"נ).
 
שלב 2. השרידים משלב זה נפגעו קשות מהבנייה בשלב 1. בצדו הצפוני-מערבי של הריבוע (1.25 מ' עומק), נחשפו שרידיה של רצפת פסיפס צבעונית (275L; איור 9) מעוטרת בדגמים גיאומטריים; השתמרותה גרועה וחלקה נהרס לחלוטין. תשתיתה של רצפת הפסיפס (0.2 מ' עובי; איור 9) נבנתה מאבנים קטנות ומחרסים שלוכדו בחומר מליטה לבן, והיא נחשפה בפינתו הצפונית-מזרחית של הריבוע ובקטע קטן בחלקו הדרומי של הריבוע. בצדו המערבי של הריבוע נחשפו שרידי טבון בנוי (279L), שהושתת על אדמה מהודקת היטב. הטבון מאוחר לרצפה וחותך אותה, אך הממצא הקרמי מהטבון ומרצפת הפסיפס מתארך את שניהם לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה, וכולל שברי קערות (איור 8:4, 10) מן המאות הו'–הז' לסה"נ ושבר קדרה (איור 11:4) מן המאות הז'–הח' לסה"נ.
 
שלב 1. הישר על גבי שרידי רצפת הפסיפס, בחלקו המזרחי של הריבוע, נחשפו שרידי רצפה (273L) שנבנתה מאבנים קטנות, שהודקו ולוכדו בחומר מליטה לבן; זמנה אינו ידוע.