החפירה נערכה במדרון המזרחי של שלוחה הנמשכת מח' בד אבו מעמר לצפון, מצפון לראשיתו של נחל איילון. טרם החפירה הובחנו על פני השטח שרידי מבנה גדול (כ-10 × 20 מ'; איור 2), שחלק מקירותיו החיצוניים השתמרו לגובה מרבי של 1.5 מ'. סמוך לפינה הצפונית-מערבית של המבנה נבנתה בקיר גומחה, ובה מגרעות חצובות, כנראה מתקן לקיבוע קורת עץ המלמד כי המבנה שימש בית בד. האתר לא זוהה בסקרים קודמים.
 
נפתחו שני ריבועי חפירה בתוך המבנה לצד הקיר הצפוני; הם נחפרו לעומק כ-1 מ' ואוחדו לשטח אחד לקראת סוף שבוע החפירה. בחפירה נחשפו ראשי קירות פנימיים במבנה, אך לא ברור אם הם קירות קדומים שבוטלו או חלק מקירות בית הבד. במבנה התגלו חרסים מעטים, המתוארכים ברובם לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה ומתארכים כנראה את המבנה.
המבנה הגדול, הקרבה למעיין ושרידי בית הבד מלמדים כי המבנה שימש בית חווה, שחלש על העמק הפורה של אגן האיילות ותחילת נחל איילון. לא ברור אם בית הבד שימש כבר בתקופה הביזנטית או שהוא נבנה מאוחר יותר בתקופה האסלאמית הקדומה.