שטח החפירה משתרע בגדה הצפונית של נחל מלחתה, מדרום-מערב לערד. בחפירה (50 מ"ר; איור 2) נחשפו שלושה קירות שדה (50W, 51W, 53W) ובור מים (52L), ללא ממצא מתארך.
בסקר פיתוח שנערך בשכונה המערבית בערד (איזנברג-דגן 2015), במרחק כ-1.2 ק"מ מצפון לחפירה, תועדו אתרי סיתות גיר וצור מהתקופה הפליאוליתית, וכן מחסות סלע, אתר חניה, מבנים וחרסים מתקופות הברונזה, הברזל, הרומית, הביזנטית והאומיית. בסקר פיתוח שנערך באתר הר קינה, במרחק כ-1.3 ק"מ מדרום לחפירה, תועד אתר תעשיית צור מהתקופות הפליאוליתית התחתונה והתיכונה (רישיון מס' 680/2016-S; י' ורדי, מידע בעל פה). במרחק כ-1 ק"מ ממזרח לחפרה שוכן אתר נחל יעלים, ובו תועדו בסקר פיתוח פריטי צור מהתקופות הפליאוליתית והכלקוליתית, חרסים מהתקופה הביזנטית וכן מבנים, מכלאות, מתקנים, מדרגות עיבוד וחרותות סלע (רישיון מס' S-844/2018; א' פרייברג, מידע בעל-פה).
 
קירות השדה. שלושת הקירות נבנו בכיוון כללי צפון–דרום בתחתית הגדה הצפונית של הנחל, מאבני גוויל במגוון גדלים והושתתו על אדמה דקת גרגר שמעורבות בה אבני שדה קטנות. קירות 50 ו-51 (איורים 3, 4) נבנו מפן מזרחי של אבנים גדולות ופן מערבי של אבנים קטנות. חלקם הדרומי של שני קירות אלה נבנה אל תוך ערוץ הנחל. מקיר 53 השתמרו רק אבני בנייה אחדות באתרן (109L, 110L; איור 5).
 
בור מים (איורים 6, 7). במורד ערוץ הנחל, בתחתית הגדה הצפונית, נחשף בור מים חצוב דמוי פעמון (52L; 4.8 מ' עומק). מצפון-מערב ומדרום-מערב לפתח הפיר (0.65 מ' קוטר הפיר; 3.2 מ' עומק הפיר) נחשפו שני פתחי הזנה לניקוז מי נגר. אל הפתחים הובילו תעלות מטויחות (107L — 1.15 מ' אורך, 0.35 מ' רוחב, 0.3 מ' עומק; 111L — 1.35 מ' אורך, 0.42 מ' רוחב, 0.27 מ' עומק), שדופנותיהן נבנו משני לוחות אבן שהוצבו על הפאה הצרה והארוכה שלהם. בקצה תעלת ההזנה, סמוך לפיר, נבנו בורות שיקוע מקורים בלוח אבן. מסביב לפתח הבור נבנתה מסגרת (1.9 × 2.0 מ') מאבנים מהוקצעות שלוכדו בחומרי מליטה. בפינה הצפונית-מזרחית של מסגרת האבנים נבנתה שוקת רבועה ומטויחת (0.7 × 0.7 מ', 0.35 מ' עומק).
 
מיקומם של קירות השדה בתחתית הגדה הצפונית של ערוץ הנחל מלמד כי הם שימשו סכרי הטיה של מי נגר אל הערוץ, על מנת להגביר את נפח הזרימה אל בור המים הנמוך מהם בהמשך הערוץ. בכל שטח החפירה לא נמצא ממצא מתארך.