חורבת כדורן שוכנת על כיפה קטנה (כ-5 דונם), סמוך לגדה המזרחית של נחל קשת. לרגלי החורבה, לאורך תוואי הכביש המיועד,נפתחו שני שטחי חפירה (A ו-B; איורים 1, 2), והתגלו בהם מערת קבורה ומעליה מבנה, המתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה 2ב', ושרידים אדריכליים מהתקופה הרומית. עוד התגלו בכל ריבועי החפירה שרידים דלים של ריכוזי אבנים ומפלסי אבנים, ובין אבניהם חרסים מהתקופות הביזנטית והאומיית.
האתר נסקר לראשונה בסקר הבריטי של ארץ ישראל, ותועדו בו ערמות אבנים, בעיקר אבני בזלת (Conder and Kitchener 1881:413; Mazâr Sh. Muhammed). בסקר שערך נ' צורי לוקטו בחורבה כלי צור מן התקופה הפליאוליתית וחרסים מתקופות הברזל 1, הפרסית, ההלניסטית והאסלאמית הקדומה (צורי תשל"ז: אתר 192; ח' שייח' מוחמד). בסקר מפת הר תבור תועדו בחורבה שרידי מבנים מהתקופה הממלוכית ולוקטו חרסים מתקופות נוספות: הברונזה התיכונה 2, הברזל 2, הרומית, הביזנטית, הממלוכית והעות׳מאנית (גל תשמ"ח: אתר 53). בחפירה שנערכה בחורבה בשנת 2013 נחשפו קבר חתום עשיר בכלים מתקופת הברונזה התיכונה 2ב', שרידי מבנה מתקופת הברזל 2 (המאות הח'–הז' לפסה"נ) וריכוזי חרסים מהתקופות הפרסית וההלניסטית (המאות הד'–הב' לפסה"נ; הרשאה מס' 6964-A; ג' פינקלשטיין, מידע בעל פה).
 
שטח A
נפתחו 36 ריבועי חפירה. בחלקו הדרומי של השטח נחשפו מערת קבורה (שכבה II) ומעליה שרידי מבנה (שכבה I), המתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה 2ב' (איור 3). בצפון השטח נחשף מפלס פני סלע גבוה, ובו חציבות וריכוזי חרסים, המתוארכים בעיקר לתקופת הברונזה התיכונה 2ב'.
 
שכבה II. נחשפה מערת קבורה חצובה בסלע, שאליה מוליך מפני השטח פיר אנכי חצוב (כ-2 מ' עומק; איור 4). מדרום לתחתית הפיר נחצב פתח רבוע המוליך אל חלל המערה; הפתח התגלה חסום באבן מלבנית. רצפת המערה מנצלת את הסלע. נחפר רק החלק הקדמי של הרצפה, הסמוך לפתח, והתגלתה עליו פכית אפורה תמימה, שלה ידית כפולה, המתוארכת לתקופת הברונזה התיכונה 2ב'. חפירת המערה לא הושלמה.
 
שכבה I. מעל שטח המערה נחשפו שרידי מבנה חצר, שנבנה הישר על סלע האם. המבנה כולל חצר מלבנית התחומה בקירות אבן; נראה כי סביב החצר היו חדרים שלא השתמרו הנמשכים אל מחוץ לשטח החפירה. קירות המבנה השתמרו לגובה מרבי של שני נדבכים. בחצר נחשפו מתקן בנוי (איור 5) וכמה מתקנים חצובים בסלע. נראה כי תושבי המבנה הכירו את המערה, שכן הם מילאו את הפיר המוליך אליה באדמה ואבנים. בשטח המבנה נחשפו קנקני אגירה באתרם, המתוארכים כולם לתקופת הברונזה התיכונה 2ב'.
 
שטח B
נחפרו 14 ריבועים, וברובם נחשפה הצטברות של אדמה ואבנים, שמעורבים בה חרסים, המתוארכים ברובם לתקופת הברונזה התיכונה 2 ובמקצתם לתקופה הרומית. בשני הריבועים המערביים בשטח נחשפו שרידי קירות וקטע ריצוף של אבני גוויל קטנות. על הריצוף התגלו כמה שברים של כלי אגירה וכלי בישול, המתוארכים לתקופה הרומית.