החפירה נערכה ב'מתחם הרכס' בעתלית (רונן ועולמי תשל"ח: אתרים 106, 107; דוידוב 2019, ור' שם הפניות), בשיפולים הדרומיים-מזרחיים של רכס הכורכר. בשלושה גושי סלע (L3–L1; איור 2), הבולטים על פני השטח, נחשפו סימני חציבות, אולי תעלות ניתוק, וכן מגוון ספלולים חצובים או שקעים טבעיים. בגוש סלע 3 הובחנו כמה תעלות חצובות, אולי עדות לניתוק של אבנים אחדות. לא נמצא ממצא מתארך.