נפתחו שני שטחי חפירה (A, B) בעקבות חשיפת ריכוז חרסים. בשטח A (כ-4 × 8 מ'; איור 2) נחשף קיר שדה (1W; כ-7.8 מ' אורך השתמרות), שנבנה בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב, בניצב לכיוון הזרימה של הנחל, משורה אחת של אבני שדה גדולות (0.2–0.5 × 0.4–0.7 מ'); הקיר השתמר לגובה שני נדבכים. ממערב לקיר נחשף מפלס של אבני שדה בינוניות וקטנות (103L–105L; איור 3), כנראה אבנים שהתמוטטו מהקיר. בשטח B, המרוחק כ-4 מ' ממערב לשטח A, נחשף מפלס של אבני שדה בינוניות וקטנות (302L; כ-2 × 4 מ'; איור 4); לא ברור הקשרו של מפלס זה לקיר 1.

במפלסי האבנים ובאדמה שכיסתה את השרידים נחשף ממצא קרמי (לא צויר) מסוף התקופה ההלניסטית ומהתקופה הרומית הקדומה. ממצא זה הוא היחיד שנתגלה בשטח החפירה, ואפשר שהוא מתארך את הקיר לתקופה הרומית הקדומה. נראה כי הקיר שנחשף בחפירה הוא קיר של מדרגה חקלאית, שנבנה בערוץ הנחל באזור של שטחים חקלאיים, שהשתייכו כנראה ליישוב בתל אל-פול הסמוך.