בריבוע החפירה נחשפה מפולת של אבני גיר (L102; איור 2) על אדמת לס טבעית; חלק מהאבנים מסותתות חלקית. בין אבני המפולת לא התגלה ממצא קטן; גם ביתר שטח הריבוע לא נתגלה כל ממצא קרמי. לצד ריבוע החפירה נוקה אזור שבו נראו אבנים רבות על פני השטח (L104), כנראה שרידי קיר.
במרחק כ-5 מ' מצפון לריבוע החפירה זוהו שרידי קיר הנמשך בציר מזרח–מערב (W101; כ-12 מ' אורך; איור 3). מצפון לקיר 101, במורד המדרון, נמצאו מעט שברי גוף של כלי עזה שחורים מן התקופה העות'מאנית. בקצה הגבעה, במרחק כ-8 מ' מדרום-מערב לריבוע החפירה, זוהו שרידי קיר. בהמשך השלוחה לצפון-מזרח, כ-50 מ' מריבוע החפירה, זוהו על פני השטח שרידיו של מבנה מרובע. סמוך לו נראו על פני השטח חרסים רבים, שזמנם כנראה התקופה הביזנטית. שרידי בנייה דלים אלה שייכים כנראה למערך התיישבות מן התקופה הביזנטית.