מחצבה A1 (איורים 3–5). נחשפה מחצבת אבן מדורגת (L107; כ-4.0 × 4.5 מ'), ובה שתי מדרגות חציבה. בשטח המחצבה התגלו תעלות ניתוק חצובות (כ-5 ס"מ רוחב) וכמה אבנים (0.3–0.4 × 0.5 × 0.5 מ' בממוצע) שחציבתן לא הסתיימה והן לא נותקו מהסלע. חלקה המערבי של המחצבה נמצא בשטח מיוער והחפירה בו לא התאפשרה. סמוך למחצבה התגלו שלושה ספלולים (L113–L111; איור 6) שהקשרם למחצבה אינו ברור.
 
מחצבה A2 (איורים 7–9). נחשפה מחצבת אבן מדורגת (L108; כ-3.0 × 3.6 מ'), ובה ארבע מדרגות חציבה. בכמה מקומות במדרגות אלה הסלע התפורר, ועל כן אי אפשר היה לחצוב בהם אבנים. חלקה הצפוני-מזרחי של המחצבה נמצא בשטח מיוער והחפירה בו לא התאפשרה. בשטח המחצבה התגלו שלושה ספלולים חצובים.
 
מחצבה A3 (איורים 10, 11). נחשפה מחצבה לאבני בנייה (L103; כ-4 × 4 מ'; איור 12), ובה התגלו תעלות ניתוק חצובות (57 ס"מ רוחב) וכמה אבנים (0.4 × 0.7 × 0.7 מ' בממוצע; איור 13) שחציבתן לא הושלמה והן לא נותקו ממקומן. בחלק הצפוני של המחצבה הובחן סדק בסלע, שמנע חציבה של אבני בנייה במקום. בשטח המחצבה התגלה ספלול חצוב (L106; איור 14), שהקשרו למחצבה אינו ברור.
לאחר שהמחצבה יצאה משימוש נחצב בשטחה בור מים דמוי פעמון (L115; כ6.5 מ' קוטר, 5 מ' עומק; איור 15); חלק מתקרת הבור קרס במהלך החפירה. הבור נחצב ברובו בסלע גיר, ודופנותיו טויחו בטיח. בראש הבור נחצב פתח דלייה רבוע (L100; כ-0.6 × 0.6 מ'; איור 16); הוא התגלה חסום בשבר של אבן מסותתת עגולה, ששימשה אולי במקור חוליית פי הבור. ממזרח לפתח בור המים נחשף קיר (W104; כ0.3 מ' רוחב; איור 17), שנבנה מאבני שדה. הקיר נבנה בתוך מילוי של אדמה חומה ואבני גוויל בינוניות (L105; כ-1.1 מ' עובי), הניגש לדופנות הסלע של המחצבה. ייתכן שקיר 104 ומילוי 105 השלימו את דופן בור המים שהתמוטטה בחלקה העליון בצדה הדרומי-מזרחי. עקב אילוצי בטיחות בור המים ומילוי 105 לא נבדקו. ממערב לבור המים נחשף ספלול חצוב (L102; איור 18).
 
מחצבה A4 (איור 19). נחשפו שתי חציבות קטנות (L110 ,L109; איורים 20, 21); נראה שהן לא הושלמו בשל סדקים בסלע.
 
זמנם של המחצבות ובור המים ומשך השימוש בהם אינו ידוע. החרסים שהתגלו בחפירה, המתוארכים לתקופות הרומית המאוחרת, הביזנטית, האומיית והעות'מאנית, אינם מתארכים את השרידים באתר שכן מקורם באדמת סחף. נראה כי המחצבות ובור המים שהתגלו בחפירה היו חלק מעורף חקלאי של יישוב קדום ששכן בקרבת מקום וטרם התגלה.