מדרגות עיבוד חקלאיות (F98 ,F46 ,F37 ,F31 ,F2). למדרגה 2 קיר תמך (W27; כ-4 מ' אורך, כ-1.2 מ' גובה; איורים 3, 4), שנבנה משלושה נדבכים של אבני שדה בינוניות–קטנות. למדרגה 31 קיר תמך (W13; כ-8 מ' אורך, כ-0.5 מ' גובה; איור 5), שנבנה ברישול — חלקו הישר על הסלע, וחלקו על שכבה דקה של אדמת חרסית חומה — ומנצל את השיפוע הטבעי של השטח. הנדבך התחתון של הקיר נבנה מאבני שדה גדולות–בינוניות, שעליהן הונחו אבני שדה קטנות יותר. למדרגה 37 קיר תמך (W14; כ-7 מ' אורך, 0.8 מ' גובה מרבי; איור 6), שאף הוא נבנה בחלקו הישר על הסלע ובחלקו על שכבה דקה של אדמת חרסית חומה; לקיר יסוד של אבני שדה גדולות, הנושא בנייה באבני שדה קטנות יותר. למדרגה 46 קיר תמך (W15; כ-3 מ' אורך, 0.4 מ' גובה; איור 7), שנבנה מאבני שדה שהונחו הישר על הסלע. למדרגה 93 קיר תמך (W25; כ-5 מ' אורך, 0.4 מ' גובה; איור 8), שנבנה מאבני שדה גדולות–בינוניות שהונחו הישר על הסלע. למדרגה 98 קיר תמך (W33; כ-6 מ' אורך, 0.5 מ' גובה; איורים 9, 10), שנבנה בחלקו הישר על הסלע ובחלקו על שכבה דקה של אדמת חרסית חומה. לקיר יסוד של אבני שדה גדולות, הנושא בנייה באבני שדה קטנות יותר, בדומה לקיר 14.

 

בור (F32; כ-1.1 × 1.5 מ', כ-1.4 מ' עומק; איורים 11, 12). אפשר שזהו בור איגום חצוב של גת, שמשטח הדריכה שלה לא השתמר. בתחתית הבור נחצבה גומת שיקוע קטנה (L103; כ-0.3 מ' קוטר, כ-0.15 מ' עומק).

 

חציבות (F90 ,F38; איור 13). זוהו חציבות בסלע, אולי מתקנים שנחצבו ברישול (טבלה 1). ייתכן שחציבות 11 ו-12 שימשו אגני סינון לבור 104. בור 17 נחצב במפלס נמוך מזה של שאר החציבות, ולכן נראה כי המים התנקזו אליו; בצדו המערבי של הבור זוהו שרידי חציבה (איור 14). מדרום וממזרח לבור 17 אותרו ספלולים אחדים (0.3 מ' קוטר ממוצע, 0.2 מ' עומק). ייתכן שחציבות 23 ו-31 שימשו לסינון ולאגירת מי נגר שזרמו במורד המדרון.

 
טבלה 1. החציבות
לוקוס
מידות (מ')
מתאר
11
כ-0.5 עומק
ריבוע
12
כ-0.5 עומק
מעוין
17
0.7 × 1.7, כ-0.6 עומק
מעוין
23
0.5 קוטר, 0.88 עומק
עיגול
31
0.5 × 0.8, 0.42 עומק
מלבן
104
כ-0.5 עומק
עיגול
 

ערמת אבנים מסוקלות (L24 ,F47; כ-3 מ' קוטר, כ-0.5 מ' גובה; איור 15). בשולי הערמה הונחו אבני שדה גדולות, ואילו בתוכה נערמו אבנים קטנות יותר. דומה כי אלה סוקלו מן החלקות הסמוכות כדי להקל על עיבודן החקלאי.

 

גדרה (F30; איור 16). נחשף קיר (W16; כ-20 מ' אורך, כ-1.3 מ' רוחב, כ-0.5 מ' גובה השתמרות), שנבנה מיסוד של אבני שדה גדולות, שהונח על שכבת חרסית מעל הסלע, ומעליו בנייה באבני שדה במגוון מידות; הוא תועד לאורך 4 מ'. נראה כי הקיר הפריד בין חלקות חקלאיות.

 

מכלאה (F95). נחשף מבנה קטן סגלגל (L30; כ-2 × 5 מ'; איורים 17, 18), שנבנה משורה אחת של אבנים גדולות שהונחה על שכבה דקה של אדמת חרסית שכיסתה את הסלע. חלקו המערבי של המבנה לא שרד, וייתכן ששם היה הפתח. נראה שהמבנה שימש מכלאה קטנה.

 

שומרה (F100). נחשף מבנה עגול קטן (L34; כ-2.5 מ' קוטר, כ-0.9 מ' גובה השתמרות; איורים 19, 20), שנבנה מאבני שדה גדולות. אבני מפולת שנמצאו במבנה וסביבו מלמדות שהוא היה גבוה יותר. לא אותר פתח למבנה, וייתכן על כן שהוא שימש מגדל שמירה קטן.

 

ממצאי החפירה מלמדים שזהו אזור חקלאי, ובו מתקנים חצובים בסלע לעיבוד חקלאי. נראה כי האזור שימש עורף חקלאי של היישוב הקדום בערערה, ששכן כנראה מדרום לשטח החפירה. ממצא כלי החרס דל מאוד וכולל מעט שברי גוף מן התקופות הרומית והביזנטית. ממצא דומה זוהה במערות קבורה שנחפרו מדרום וממערב, ונראה כי המתקנים החקלאיים ומערות הקבורה שימשו באותה תקופה (ר' למשל מסארווה 2007).