בריבוע D3 נחשף מפלס חיים (L11; כ-0.4 מ' עובי; איור 3), הכולל שברים רבים של כלי חרס ופריטי צור מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת. בכל אחד מהריבועים C3 ו-D6 נחשף בור אשפה (L53–L50; איורים 4, 5), ובו שברים רבים של כלי חרס ופריטי צור מהתקופה הכלקוליתית. המכלול הקרמי שעלה מהחפירה כולל מגוון כלים מהתרבות הע'סולית בתקופה הכלקוליתית, ובהם קערות דמויות V (איור 1:6–3), קערה ששפתה עוטרה בעיטור בוהן (איור 4:6), מקטרים (איור 5:6, 6), קדרות (איור 7:6–9), אגנים (איור 10:6, 11), פערורים (איור 12:6, 13), קנקנים (איור 14:6–16), בסיסי בזיכים (איור 17:6, 18), ידית נקב של בזיך (איור 19:6), ידית נקב (איור 20:6) וידית מדף (איור 21:6).

 
פריטי צור
מיה אורון
 
בחפירה נמצאו פריטי צור מסותתים (טבלה 1; 58=N), מרביתם מריבועים C3 ו-D6. הפריטים עשויים ברובם מחומר גלם חום-אפור, לעתים שקוף, כנראה מתצורת מישאש, והשתמרותם טובה במיוחד. המכלול כולל כלי אד-הוק עשויים על נתזים ולהבים (איור 1:7, 2), ללא כלים אינדיקטיביים או פורמליים המאפיינים תרבות או תקופה מסוימת. עם זאת ניכר כי באתר נעשה סיתות להפקת להבונים, האופייני בין היתר לתקופה הכלקוליתית; תעשייה זו באה לביטוי באתר בפסולת, בגרעינים (איור 3:7) ובפסולת גרעין. עיקר המכלול כולל פסולת סיתות (82%), ובה בעיקר להבים ולהבונים לצד נתזים ופריטים ראשוניים, וכן נתז שמקורו כנראה בסיתות כלי דו-פני (איור 4:7).
 
טבלה 1. פריטי הצור
הפריט
N
%
שבבים
4
6.9
פריטים ראשוניים
8
13.8
נתזים
11
19.0
להבים
15
25.9
להבונים
4
6.9
פסולת גרעין
5
8.6
פסולת כלים דו-פניים
1
1.7
סה"כ פסולת
48
82.8
כלים
5
8.6
גרעינים
5
8.6
סה"כ
58
100