בחדר שבין שלושה קירות בצפון-מערב השטח (W3–W1; איורים 1, 2) נחשפה הצטברות אדמה ובה חרסים מעורבים, שהמאוחרים שבהם מתוארכים לתקופה הצלבנית. שכבת הצטברות זו העמיקה עד ליסודות הקירות, שהושתתו על סלע האם. רוב הממצא על הסלע מתוארך לתקופה הצלבנית, עדות לכך שהקירות נבנו בתקופה זו. ממזרח לקיר 3 נחשף שער איתן של מבנה, שהכניסה אליו הייתה מרחוב, אולי הרחוב הראשי של הכפר, דרך ריצוף אבן מסיבי הניגש לקירות (איור 1: מצפון ל-W5). יסודות קירות אלה נבנו על סלע אם המשתפל ממזרח למערב. רוב הממצא, גם זה שעל הסלע, מתוארך לתקופה הצלבנית, והוא מתארך את המבנה כולו לתקופה זו. על פי הבנייה הטובה, סביר להניח שהיה זה מבנה ציבור כלשהו.
בשלב מאוחר נבנו קירות נוספים, חלקם על הרחוב, ונסתמו מעברים ואף חלק מהשער עצמו. שינויים אלה, שנערכו עדיין בתקופה הצלבנית, שינו את ייעוד המבנה. מצפון לשער נחשפו שני קירות
(W6 ,W5), שנבנו על הריצוף ועל כן מעידים כנראה על שינוי בתפקוד המבנה. מדרום לשער נמצאו שרידי מבנה וריצוף באבנים קטנות, שסתמו חלק מהשער ומחזקים את ההשערה ששימוש המבנה השתנה. גם כאן הממצא הקרמי מעיד כי המבנה מתוארך לתקופה הצלבנית.
בדיקות בכמה נקודות בשטח החפירה העלו שכל המתחם שנחפר הושתת על סלע האם או על שטח שפולס מעל סלע האם (איורים 2–4). עיקר האבן ששימשה את הבנאים היא אבן דולומיט ואבן גיר קשה, שאינה מתבלה במהירות, ועל אבנים רבות ניתן לראות סימני סיתות אלכסוני עדין ואף תווי סתתים.

לפי הסקר הארכיאולוגי חלק מהמבנים שעודם נראים בשטח הם מהתקופה הצלבנית. הכפר הצלבני תוכנן כ'כפר רחוב' ותושביו היו פרנקים (Khamisy 2017). בחפירות הנוכחיות, למרות שטחן הקטן, נחשפו מבנים שלא נראו קודם לעין, וחשפו חלק משרידי מבנה איתן שיכול להעיד על נוכחות פרנקית באתר. נראה שהמבנה נהרס ברעידת האדמה של שנת 1202 (Khamisy 2018), בשטחו נבנו קירות של מבנה אחר וחלק מהשער נסתם. השלב המאוחר של הבנייה פחות מושקע מהשלב הקדום, אולי כתוצאה מירידה באיכות החיים של תושבי הכפר. את שלב ההרס האחרון יש לתארך ליוני 1271, כאשר הכפר ומבצר מונפורט נכבשו בידי ביברס.