ריבועים 1–3 משתרעים במדרגה גבוהה בגבעה, ונחשפו בהם סימני חציבה, ספלול ואבני שדה במגוון מידות שנסחפו למקום (L103–L101). בריבוע 4, הצפוני ביותר, נחשפו שרידי מפלס של אדמה מהודקת (L104), ועליו מעט שברי כלי חרס, הכוללים ידית קנקן הנושאת טביעה, המתוארכת לתקופה ההלניסטית (איור 1:3), וכן קדרת בישול (איור 2:3), סיר בישול (איור 4:3) וקנקנים (איור 5:3, 6), המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה. מתחת למפלס 104 התגלו שרידי יסוד קיר (W108), שנבנה משני פנים של אבנים. לא נמצאה רצפה הניגשת אל קיר זה, ועל כן נראה כי זהו קיר טרסה. לצד הקיר (L109) התגלו שברי כלי חרס, ובהם סיר בישול (איור 3:3) ונר (איור 7:3), המתארכים את הקיר לתקופה הרומית הקדומה (המאות הא'–הב' לסה"נ). בריבוע 5 התגלו אבנים סחופות (L105) ובריבוע 6 התגלתה שרידי חציבה עם סימני ניתוק של שתי אבנים (L107).
שברי כלי החרס שנתגלו בחפירה היו ברובם שחוקים, והם מתוארכים לתקופות הפרסית, ההלניסטית הקדומה והרומית הקדומה והמאוחרת; נראה כי מקורם ביישוב ששכן בראש הגבעה ולא נחפר ברובו, וכי הם נסחפו לשטח החפירה שמשתרע בשולי יישוב זה.