נפתח ריבוע חפירה יחיד בחלקה המערבי של שכונת דאר אל-ע'רביה שבכפר יסיף (איור 1). בריבוע החפירה (איורים 2, 3) נחשפה מעל סלע האם הצטברות של אדמת סחף חקלאית (L102), שמעורבים בה אבנים קטנות (L101) וחרסים רבים מן התקופה הביזנטית (המאות הד'–הו' לסה"נ). נראה כי מקורה של הצטברות זו בסחף מאתר קדום שמשתרע ממזרח לשטח החפירה, גבוה ממנו. למרות שהממצא הקרמי לא התגלה באתרו, נראה כי הוא מלמד על תקופות שבהן התקיימה פעילות בסביבת החפירה.