טרם החפירה הוסרה שכבה עליונה של כורכר רך מפני השטח. בחפירה (כ-1.5 דונם) התגלו 19 בורות חצובים בסלע כורכר (L29–L11; טבלה 1; איורים 2–4). כל הבורות עגולים, פרט לבור אחד (L23; איור 5), שמתארו דמוי פעמון; בור 23 לא נחפר מטעמי בטיחות (הוא התגלה בבדיקות המקדימות שנערכו בשטח טרם החפירה). אפשר שיתר הבורות היו גם הם דמויי פעמון, אך בעת הסרת שכבת פני השטח העליונה הוסר חלקם העליון. הבורות התגלו מלאים באדמת חרסית כהה, קשה מאוד, שמעורבים בה שברי כלי חרס המתוארכים כולם לתקופה העות'מאנית, ובהם קערות (איור 1:6–4), קדרות (איור 5:6, 6), פערורים (איור 7:6, 8), קנקנים (איור 9:6–11) ומקטרות (איור 12:6–14), וכן מעט שברי עצמות בעלי חיים, בעיקר של בקר וצאן.

הבורות שנחשפו בחפירה מתוארכים לתקופה העות'מאנית, והם דומים לבורות החצובים שהתגלו בחפירה הסמוכה בעבר. ייתכן כי הם שימשו בורות ספיגה או בורות אשפה בכפר הערבי ששכן במקום.
 
טבלה 1. מידות הבורות החצובים
לוקוס
קוטר (מ')
עומק (מ')
11
1.92
1.23
12
1.73
0.43
13
2.31
0.89
14
1.84
0.53
15
1.74
0.24
16
1.90
0.14
17
1.38
0.24
18
2.04
0.40
19
1.20
0.02
20
1.68
0.51
21
1.53
0.52
22
1.88
1.83
23
0.61 (עליון)
1.77 (תחתון)
2.68
24
1.73
0.23
25
1.95
0.50
26
2.01
0.60
27
1.38
0.22
28
1.57
1.96
29
1.02
0.47