ריבועי החפירה נפתחו ממזרח לחתך שנוצר בעקבות הסרת מילויי אדמה (כ-1.5 מ' עובי) בזמן העבודות לסלילת שביל אופניים במקום. שטחם של ריבועי החפירה הופרע במהלך עבודות אלה. טרם החפירה הובחנו בריבועים שרידי בנייה ומחשופים של סלע האם. בריבוע 1 (איור 2) נחשפו אבן גיר מסותתת (W4; כ-0.32 × 0.51 × 0.55 מ'), כנראה שרידי קיר שהושתת על סלע האם, ושכבת אדמה ובה שברי כלי חרס מעורבים מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית (L3). בריבוע 2 (איור 3) התגלו מתקן מעוגל (L7) ושכבת אדמה מעל סלע האם (L6). המתקן נבנה משורה אחת של אבני שדה בינוניות, שהושתתו הישר על סלע האם; הוא השתמר לגובה של 1–2 נדבכים. מצפון-מזרח למתקן התגלו סימני חציבה על הסלע, אולי יישור של הסלע לצורך בניית המתקן שלא השתמר בחלק זה.

בחתך שממערב לשני ריבועי החפירה הובחנו מילויי אדמה, ובהם מעורבים חרסים (איור 4). בחפירה התגלה מכלול קרמי מעורב כתוצאה מההפרעה במקום. המכלול הקרמי הכולל שברי גוף של כלי חרס מהתקופות הרומית והביזנטית (לא צוירו), שברי קערות מהתקופה הממלוכית (איור 1:5, 2) ושברי גוף של כלי רשאיה אל-פוח'אר מהתקופה העות'מאנית (איור 3:5–5). בנוסף התגלה שבר של צמיד זכוכית, המתוארך לתקופה הממלוכית (איור 6:5). בשל ההפרעות בשטח החפירה אי אפשר לתארך את השרידים שנחשפו, אך נראה כי הממצא הקרמי בחפירה מלמד על התקופות שבהן שכן במקום יישוב.