נפתחו שני ריבועים (B ,A; איורים 2, 3). בריבוע A נחשפו תעלת השקיה וקיר. בריבוע B נחשפה שכבה של אדמה חומה מעורבת באבנים קטנות (L104) ללא ממצא ארכיאולוגי.
תעלת ההשקיה (L101; כ-4.6 מ' אורך מרבי; איור 4), שכיוונה הכללי דרום-מערב–צפון-מזרח ובחלקה הצפוני פונה מערבה, מושתתת על יסוד מאבני כורכר, ומדופנותיה השתמרו אבני כורכר שבורות מלוכדות בטיט ורדרד (איור 5). רצפת התעלה עשויה מטיח אפור על בסיס סיד מעורב בצדפים רבים שבורים במגוון גדלים ומעט גריסי פחם. התעלה, שהשתמרותה גרועה, נחשפה מתחת לשכבה של אדמה חומה כהה מעורבת במעט פסולת מודרנית (L100). התעלה לא תוארכה, אך דומות לה נמצאו בחפירות קודמות בסביבה, והן שימשו להשקיית חלקות שדה באזור, למן התקופה האסלאמית הקדומה ועד ימינו.
במרחק של 1.9 מ' ממזרח לתעלה ובמפלס נמוך ממנה נחשף קיר (W102; כ-1 מ' אורך מרבי; איור 6) בנוי מאבני כורכר שבורות במגוון גדלים שלוכדו בטיח אפור על בסיס סיד ומעט גריסי פחם. הקיר נבנה לתוך שכבה של אדמת חמרה ללא ממצא ארכיאולוגי ונמשך מחוץ לגבולות החפירה.