נפתחו שני בורות בדיקה סמוכים; הצפוני (5 × 5 מ', עד 1 מ' עומק) נפתח בעזרת כלי מכני בתוך שכבת זיפזיף ללא ממצאים. הדרומי (4.0 × 2.3 מ'; איור 2) נמצא מופרע מתשתיות מודרניות בחלקו המערבי (L101). בחלקו המזרחי נחשפה שכבת אדמת חמרה חולית (L102; כ-0.15 מ' עובי), ובה שברי קנקנים מצולעים האופייניים לתקופות הרומית והביזנטית, החותמת שכבת חול זיפזיף אחידה. בתוך שכבת החמרה נחשפה אבן גזית באתרה עשויה כורכר (0.55 × 0.35 מ', כ-0.2 מ' עובי; איור 3) ומעליה אבן דומה מונחת באלכסון, כנראה חלק מקיר שנפגע ונשדד בעבר.