משטחי סלע. שמונה משטחי סלע (7 × 6 מ' בממוצע), שעליהם אותרו ספלולים (0.25 מ' קוטר ממוצע).

חללים תת-קרקעיים. שלושה חללים תת-קרקעיים (1.4 מ' קוטר ממוצע).

מערות טבעיות. שתי כניסות למערות טבעיות (7.5 מ' רוחב ממוצע של הפתח).

מדרגות עיבוד חקלאיות. ארבעה קירות תמך של מדרגות עיבוד חקלאיות (6.5 מ' אורך ממוצע; 0.8 מ' רוחב ממוצע) שהשתמרו לגובה נדבך אחד.

חציבות. חמש חציבות מרובעות (1.5 × 2.0 מ' בממוצע; איור 2).

ערמות סיקול. שלוש ערמות סיקול של אבני שדה קטנות ובינוניות (3.3 מ' היקף ממוצע).

ספלולים. שישה ספלולים חצובים (0.5 מ' קוטר ממוצע, 0.25 מ' עומק).

גתות. גת פשוטה שלה משטח דריכה (L103, × 2 מ'; איור 3) ובור איגום (L115, 0.5 × 1.0 מ', 1 מ' עומק).

גת משוכללת שלה משטח דריכה (L207, 3.4 × 4.0 מ'; איור 4), שני בורות איגום (L209: 0.5 × 0.7 מ', L208: 1.20 × 1.45 מ') ובור שיקוע (L207, 0.4 מ' קוטר).

משכב של קבר דו-מקמר (L107, 0.8 × 2.1 מ', 1.6 מ' עומק חפירה; איור 5).