שטח A, בית הבד (איורים 3, 4). על פני השטח הובחנו ים וראשי קירות, שהיו ככל הנראה בשוליים הצפוניים-מזרחיים של השטח הבנוי ביישוב. בית הבד נוקה ונראה שאבן הים (1.8 מ' קוטר) נמצאה באתרה. סביבה נחשפו קירות הבנויים מאבני בזלת לא מהוקצעות, חלקם משורת אבנים אחת וחלקם משתי שורות (W6W1). בשל מגבלות החפירה תכנית המבנה אינה ברורה, אך סביר להניח שקירות 1 ו-2 יוצרים את הפינה הדרומית-מערבית של מבנה. בממצא הקרמי חרסים מהמאות הד'–הו' לסה"נ.

 

שטח B, שרידי מבנה (איורים 5, 6). על פני השטח נראו ראשיהם של שני קירות (W2 ,W1) שנבנו מאבני בזלת מהוקצעות ויצרו פינת מבנה. במקביל להם נחשפו שני קירות (W4 ,W3), כנראה שלב בנייה נוסף, שבו עובו קירות 1 ו-2; השטח ביניהם מולא באבנים קטנות ונוצרה פינת מבנה מסיבי, שאפשר להבחין בקירותיו לאורך כ-25 מ' מחוץ לשטח החפירה (איור 6). מן המבנה נחפר קטע קטן בפינה הצפונית-מזרחית שלו, שהיה מוגבה מעט מסביבתו. עוד נראים על פני השטח בדלי קירות (W6 ,W5) שמהותם לא הובהרה. לא ברור מתי הוקם המבנה, אך על סמך מיקומו, גודלו וצורת בנייתו, סביר להניח שהיה זה מבנה ציבורי.

 

בחפירה נוקו והחלו להיחשף בית הבד ושרידי קירות של מבנה ציבורי נוסף על בית הכנסת שנחפר בעבר. הבנייה המסיבית והממצא העשיר שנתגלה באתר בעבר מלמדים על עוצמת היישוב היהודי שהתקיים במקום עד תחילת המאה הז' לסה"נ.