שטח A  (איורים 2, 3). נפתחו שני ריבועים מדרום לכביש 79 ונתגלו בהם שרידים דלים של קירות במצב השתמרות גרוע. נמצאה מפולת של אבנים רבות, כנראה מקירות שנפגעו מחריש של שנים רבות. קטע קיר השתמר לגובה נדבך אחד (W106) ואולי גם קטע קיר נוסף (W107). שרידים אלו קשורים כנראה לפעילות חקלאית שהתקיימה באתר ועדויות לה נתגלו בחפירה סמוכה (הרשאה מס' 7517-A).

רוב החרסים שנמצאו בחפירה תוארכו לתקופה הרומית ומקצתם לתקופה הביזנטית. נמצאו קערות מטיפוס כפר חנניה E1 המתוארכות למן אמצע המאה הג' עד ראשית המאה הה' לסה"נ (איור 1:4, 2), קערות מהתקופה הרומית (איור 3:4, 4) וקערה מהתקופה הביזנטית מטיפוס Late Roman C  (איור 5:4). עוד נמצאו קנקנים מהתקופה הרומית שהיו נפוצים למן המאה הא' עד ראשית המאה הד' לסה"נ (איור 6:4, 7), אמפורה מהתקופה הרומית (איור 8:4) ופך המתוארך למאות הא'–הג' לסה"נ (איור 9:4). אלה הם חרסי שדה שמקורם בפסולת החקלאית באתר, וסביר שהם מתארכים את בדלי הקירות שנחשפו לתקופה הרומית. כן נמצאו חרסים מעטים מהתקופה העות'מאנית, בהם שבר קנקן עזה (איור 10:4), וכן שברים של צמידי זכוכית.

 
הצור
מעיין שמר
 

בשטח A נאספו 32 פריטי צור (טבלה 1) במצב ירוד, הקצוות הפעילים קהים. הפריטים, למעט שניים, היו מכוסים בפטינה בגווני לבן או צהוב. שלושה פריטים הוגדרו גרעינים, מהם שניים שלהם צלקות שטוחות אחדות שהוסרו תוך שימוש במשטח נקישה יחיד. פריטים אלו הוגדרו 'גרעינים ניסיוניים' והם משויכים לשלב בדיקת חומר הגלם טרם עיצוב הגרעין. עם זאת, לאור ההשתמרות הירודה של המכלול, ייתכן שהצלקות על פריטים אלו הן תוצאה של תהליכי בליה ושחיקה טבעיים. הפריט השלישי הוא גרעין להפקת נתזים, ועליו נראה שימוש בשני משטחי נקישה ושני משטחי הסרה.

 
טבלה 1. ממצא הצור

טיפוס

מס'

%

נתזים

10

31.25

פריטים ראשוניים

4

12.50

פריטים בעלי גב טבעי

3

9.38

פריטים מתחזוקת גרעין

3

9.38

גרעינים

3

9.38

כלים

1

3.13

שברים (בעלי גחון, גדולים מ-2 ס"מ)

3

9.38

שבבים (קטנים מ-2 ס"מ)

1

3.13

גושים

4

12.50

סה"כ

32

~100
 

פריט אחד הוגדר כלי (איור 5) וסווג כנקר מזווה (Alternate burin); יש המזהים בטיפוס זה גרעין שיועד להפקת להבונים שלהם פרופיל קמור או מסובב (Bar-Yosef 1970; Bordes 2006; Bordes and Shidrang 2009). פריטים אלו אופייניים מאוד בחלק מתעשיות הצור של התקופה הפליאוליתית העליונה (אוריניאקית/עתליתית/ערקוב דבשון; Bordes 2006; Belfer-Cohen and Goring-Morris 2017). תארוך מכלולים אלו בלבנט לוקה בחסר, אך גילם נאמד ב-23–38 לפי שנים לפני זמננו (Belfer-Cohen and Goring-Morris 2017).

עד כה לא נמצאו אתרים מהתקופה הפליאוליתית העליונה בסביבת עין ציפורי וגבעת רבי הסמוכה. מצב השתמרותם של פריטי הצור מעיד שאינם באתרם. בחפירות קודמות שנערכו בעין ציפורי ובגבעת רבי נמצאו עדויות לתעשיות צור רבות ומגוונות מהתקופות הניאוליתית הקדם-קרמית, הכלקוליתית הקדומה והב"ק 1–2, המעידות על פעילות בתקופות הפליאוליתית התחתונה, הפליאוליתית התיכונה, הניאוליתית והכלקוליתית הקדומה (Ekshtain et al. 2011; Barzilai et al. 2013; מילבסקי וגצוב 2014; Barzilai and Milevski 2015; ירושביץ 2016; Agam et al. 2016). לפיכך, הנקר המזווה שנמצא במכלול, גם אם לא באתרו, עשוי לשמש עדות ראשונה לפעילות באזור בתקופה הפליאוליתית העליונה. עם זאת, לא ניתן לקשור את מכלול הצור משטח A לתעשיות אלו, ונראה שהשטח היה מחוץ לאזורי הפעילות העיקריים בתקופות הללו.

השרידים שנחשפו בחפירה בשטח A מעידים על פעילות חקלאית בתקופות הרומית והביזנטית. ממצא הצור, אף שאינו באתרו, מספק מידע על אודות רצף ההתיישבות בסביבה.

 

שטח A2. נפתח ריבוע מצפון לכביש 79, סמוך לשטח A של מילבסקי וגצוב (2014) ונחשפו בו חציבות בסלע האם ששימשו כנראה במהלך תקופת הב"ק 1ב', וכן קיר של בית מודרני שעמד כאן עד לשנת 1948.

 

שטח G2. נפתח ריבוע סמוך לשטח G של מילבסקי וגצוב (2014) ונחשפו בו הצטברויות מתקופת הב"ק 1ב' ושרידי בנייה מהתקופה הכלקוליתית הקדומה. בשרידים שני קירות מהתקופה הכלקוליתית הקדומה 1 (תרבות ואדי רבה) שהמשיכו להתקיים עד לתקופה הכלקוליתית הקדומה 2.