נפתח ריבוע חפירה (2.5 × 10.0 מ') על תוואי צינור שהנחתו פגעה בבור מים דמוי פעמון חצוב בסלע (0.8 מ' קוטר, כ-2 מ' עומק). על פני השטח התגלו פתחו של בור המים וערמה של אבנים גדולות ממערב לו. על פתח הבור הונחה אבן כיסוי; היא נחצתה על ידי הכלי המכני בעת הנחת הצינור (איור 2). חלקו העליון של הבור דופן באבני גוויל בינוניות, ואילו חלקו התחתון מטויח. הבור לא נחפר מפאת אילוצי בטיחות. סמוך לבור מצפון נתגלו אבנים אחדות ששימשו מרזב לניקוז מי הגשמים. בור המים הוא חלק ממערכת חקלאית נרחבת שפעלה במרבית היישובים הקדומים ששכנו בסביבה. על סמך זמנם של יישובי הסביבה, אפשר שהבור שימש גם הוא במהלך התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.