הדולמן (איורים 2, 3) נבנה מחמש אבני בזלת גדולות, שתיים מכל צד ואחד כקיר אחורי, שמעליהן הונח לוח בזלת גדול כאבן כיסוי (1.2 × 2.6 מ', 0.4–0.8 מ' עובי). לתא הקבורה (0.8–1.1 × 3.3 מ', 1.6 מ' גובה) פתח לכיוון דרום-מזרח. הדולמן נמנה עם טיפוס 2א על פי הטיפולוגיה שהציעה אפשטיין לסיווג הדולמנים בגולן (Epstein 1985). הוא ניצב במרכזו של מתחם מוקף חומת אבן נמוכה, שנבנה כנראה במאה הכ', כששכן במקום הכפר הסורי.

בדופן הדרומית-מערבית, בתוך תא הקבורה, נחרתו חריתות סכמתיות המתארות חמישה או שישה בעלי חיים מקרינים (איורים 4, 5),ששניים מהם ניצבים זה מול זה (איור 4:5, 5). בדופן הנגדית, הצפונית-מזרחית, של תא הקבורה, נחרתו שלושה דגמים גיאומטריים דומים, המתארים מרובע המחולק בקווים ישרים לארבעה מרובעים קטנים (איורים 6, 7); הם נחרתו זה לצד זה בזוויות ובגבהים שונים אלו מאלו.
במהלך תיעוד הדולמן התגלה על הקרקע מחוץ לדולמן, צמוד לקיר הצפוני שלו, פגיון זעיר (איור 8) עשוי סגסוגת נחושת המכילה מעט יותר מ-1% של ארסן. הרכב סגסוגת דומה נמדד גם בחפצי מתכת אחרים שנמצאו בדולמנים שנחפרו בשדות הדולמנים של שמיר, קצרין ודיר סאראס. כל הדולמנים שנחפרו בשדות אלה מתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית (ברגר ושרון 2017; ברגר ושרון 2019; הרשאה מס' 8039-A).
חריתות הסלע בדולמן משמורת נחל משושים הן ייחודיות הן במיקומן על הקיר הפנימי של הדולמן והן בנושא המתואר בהן — בעלי חיים מקרינים ודגמים גיאומטריים. אין מקבילה לציורים דומים ובמיקום כזה בין מאות הדולמנים שנחפרו ונסקרו עד היום בכל רחבי הלבנט. חריתות סלע ידועות עד כה בדולמן נוסף אחד בלבד, בתא הקבורה המרכזי של דולמן 3 בשדה הדולמנים בקיבוץ שמיר (Sharon et al. 2017), אלא שהחריתות בשמיר ממוקמות בתקרת הדולמן והמוטיבים המתוארים שונים לחלוטין. בעלי החיים המקרינים, החרותים בדולמן מבריכת המשושים, מוכרים מאומנות הסלע בנגב, אבל זו הפעם הראשונה שמוטיבים אלה מתגלים בהקשר של דולמנים (Braemer, Cleuziou and Steimer 2003; Fraser 2018).