איכות מכלול הצור שנאסף בחפירה ירודה מאוד, עקב שחיקה וחשיפה ארוכה לשמש. הפריטים מכוסים בפטינה עבה וכהה (desert varnish) ורוב הפריטים המסותתים שבורים. מקורם במחשופים המקומיים החשופים לכל, ואפשר בקלות לחצוב בשכבת המישאש המופיעה בשטח ואף להשתמש בשברים הפזורים על הרכס.

נאספו כ-250 פריטי צור מותזים (טבלה 1); רוב פסולות הסיתות הם נתזים ונתזים ראשוניים. התגלו 11 גרעינים, ועוד שלושה נאספו מפני השטח (טבלה 2). הגרעינים מיועדים ברובם להפקת נתזים, ומחלקם אפשר להפיק גם להבים. רוב הגרעינים הם גרעיני לבלואה טיפוסיים (centripetal; איור 1:6), ובהם גרעין קטן שנעשה על נתז (15 × 40 × 40 מ"מ; איור 2:6). כן נמצאו שני גרעיני לבלואה דו-כיוונים (איור 3:6) וגרעינים חסרי צורה.
בחפירה נמצאו 31 כלים, ועוד שישה כלים נאספו מפני השטח (טבלה 3). עיקר מכלול הכלים הוא פריטים משובררים (38.7% מהחפירה; איור 1:7–3). הטיפוסים הבאים בשכיחותם הם נתזים ולהבים שלהם שקערוריות ומשוננים (25.9%), ולאחר מכן — מגרדים (16%; איור 4:7). בין המגרדים שנאספו מפני השטח נמצא מגרד מסיבי (heavy duty; איור 5:7) שנעשה על נתז גדול. כן נמצאו שלושה מקרצפים (איור 6:7) ושני מרצעים (איור 7:7); נראה כי המרצעים שייכים לתקופה מאוחרת יותר.
 
טבלה 1. התפלגות מכלול הצור
 
חפירה
איסוף כללי
טיפוס
N
%
N
%
נתז ראשוני
66
22.4
 
 
להב ראשוני
18
6.1
 
 
נתזים
82
27.9
 
 
להבים
26
8.8
 
 
להבונים
3
1.0
 
 
חידוש גרעין
5
1.7
 
 
התזת יתר
2
0.7
 
 
פסולת נקר
1
0.3
 
 
גושים
44
15.0
 
 
שבבים
5
1.7
 
 
סה"כ פסולות
252
85.7
 
 
כלים
31
10.5
6
66.7
גרעינים
11
3.7
3
33.3
סה"כ
294
100.0
9
100.0
 
טבלה 2. התפלגות טיפוסי הגרעינים
 
חפירה
איסוף כללי
טיפוס גרעין
N
%
N
%
לבלואה טיפוסי
6
54.5
2
66.7
לבלואה דו-כיווני
2
18.2
1
33.3
חסר צורה
3
27.3
 
 
סה"כ
11
100.0
3
100.0
 
טבלה 3. התפלגות טיפוסי הכלים
 
חפירה
איסוף כללי
טיפוס כלי
N
%
N
%
להב משוברר
6
19.4
1
16.7
נתז משוברר
6
19.4
2
33.3
מגרד
5
16.1
3
50
מקרצף
3
9.7
 
 
מרצע
2
6.5
 
 
משונן
2
6.5
 
 
שקערורית
6
19.4
 
 
לא ידוע
1
3.2
 
 
סה"כ
31
100.0
6
100.0
 
אף שהשטח הררי וקשה להגעה ולמחיה, חומר הגלם הזמין והקל לליקוט ולחציבה שימש את האוכלוסייה בתקופה הפליאוליתית התיכונה. עם זאת, החפירה מלמדת כי לא הייתה התיישבות ארוכת טווח והממצא נמצא בעיקר בפני השטח.