החפירה נערכה ברצועה צרה וארוכה (10 × 80 מ'), ונחשפו בה שרידים של 15 מבנים סגלגלים מתקופת הב"ק 1א' (XV–I; איורים 2, 3); רוב קירותיהם השתמרו לגובה נדבך אחד.

מבנה I (כ-10 מ' אורך). נחשף קיר (0.65 מ' רוחב, 0.1–0.3 מ' גובה) שנבנה משני פנים והשתמר לגובה נדבך אחד. בחלקו הצפוני של המבנה נחשף בסיס עמוד שתמך בתקרה.
מבנה II (כ-10 מ' אורך). נחשף קיר שנבנה משני פנים, אך לאורך רוב אורכו השתמר מהם רק פן אחד. המבנה שרד בחלקו הדרומי בלבד.
מבנה III (איור 4). נחשפו שני קירות מקבילים שנבנו משני פנים של אבנים מהוקצעות. המבנה נחפר בחלקו המערבי בלבד, שבו השתמרו הקירות לגובה ארבעה נדבכים (0.7 מ' גובה מרבי).
מבנה IV. נחשף קיר שהשתמר לגובה נדבך אחד. הקיר נקטע בחלקו הצפוני-מערבי בשל מבנה XIII, ולפיכך ייתכן שבאתר היו יותר משלב בנייה אחד במהלך תקופת הב"ק 1א'.
מבנה V (איורים 5, 6). בחלקו הצפוני-מערבי של המבנה נחשפו קירות שנבנו משני פנים והשתמרו לגובה נדבך אחד.
מבנה VI (ר' איור 6). נחשף קיר שבנייתו שונה מזו של יתר קירות המבנים שהתגלו: שני פנים של אבנים מהוקצעות, ובתווך מילוי של אבני גיר קטנות. רק חלקיו המערבי והדרומי של המבנה נחפרו.
מבנים VIII ,VII. שרדו בדלי קירות בלבד.
מבנה IX. נחשפו קירות צמוד למחיצה של ריבוע החפירה. במרכז הריבוע התגלה בסיס אבן שטוח, אולי בסיס עמוד.
מבנה X. המבנה נחפר בחלקו הצפוני-מערבי בלבד, ונחשף בו קיר מחיצה. צמוד לקיר המזרחי בחלק שנחפר נחשף מתקן עגול (ממגורה?) שנבנה משני נדבכים של אבני גיר.
מבנה XI. נחשף קיר מקוטע. במרכז המבנה נחשף בסיס עמוד מסיבי. חלקיו הדרומי והמזרחי של המבנה לא השתמרו.
מבנים XIII ,XII. נחשפו קירות מקוטעים ובסיסי עמודים במרכז המבנים.
מבנה XIV. במבנה נחשף קיר מחיצה (4 מ' אורך) שנבנה בכיוון מערב–מזרח. בחדר הדרומי של המבנה התגלו שני גרזני נחושת על מפלס חרסים.
מבנה XV. נחשף קיר צמוד לחתך המערבי בריבוע החפירה. חלקו הדרומי של המבנה נסחף במדרון.
 

היישוב השתרע אל מחוץ לתחום החפירה לכיוון כביש 70 ממזרח, למעלה התל ממערב וכ-20 מ' צפונה. קטע היישוב שנחשף מתוארך לפי ממצא החרסים והצור לתקופת הב"ק 1א'. הוא יושב לפרק זמן קצר, ומיעוט הממצא מעיד על נטישה מסודרת ועל כך שלא יושב מחדש. התיישבות מחודשת באזור ניכרת בתקופת הב"ק 1ב' בתל קשיש, מעברו המזרחי של נחל קישון (ון דן ברינק ועד 2011; ון דן ברינק 2014; Zuckerman 2003). לא ברור מדוע בתקופת הב"ק 1א' בחרו לשבת ממערב לנחל ואילו בתקופת הב"ק 1ב' — ממזרח לו. היישוב שנחשף הוא בן זמנו של היישוב משכבה II ביפתחאל – אתר מפתח מראשית תקופת הב"ק 1 באזור (Braun 1997).