שטחים A1 ו-A2

בחפירה הראשונה נפתחו שמונה ריבועים בסביבת שטחים A1 ו-A2, ובחפירה השנייה נפתחו תשעה ריבועים בשטח A1 (איור 2) ועוד עשרה ריבועים בשטח A2 (איור 3). בשתי החפירות התגלו שרידי מבנים משלהי התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב', ובהם הובחנו שניים עד ארבעה שלבים אדריכליים. עובי השכבה גדל עם שיפוע המדרון לכיוון למזרח, אל ערוץ נחל הבשור. המבנים כוללים חדרים רבועים או מלבניים, חלקם צרים וקטנים (איורים 4, 5). קירות המבנים נבנו משתי שורות של אבני שדה גדולות ובינוניות והשתמרו לגובה של נדבך יחיד עד חמישה נדבכים. סמוך לכמה מהקירות התגלו ריכוזי עפר אדמדם, כנראה שרידי לבנים שהשתמרו מהבנייה של החלק העליון של הקירות. בקירות לא התגלו פתחים, כנראה מכיוון שגובה השתמרותם נמוך מגובה ספי הפתחים. חלק מרצפות המבנים עשוי מעפר כבוש וחלקן עשוי מטיח, והן הונחו על תשתית של אבני שדה בינוניות (איור 6). אל תוך חלק מהרצפות נחפרו בורות, ששימשו לאחסון או לקבורה. לשלב הקדום ביותר של השכבה יוחסו שלושה מתקנים, הכוללים מעגל אבנים התוחם שטח ובו חומר בצבע ורדרד (איור 7). מתקנים אלה הושתתו על רצפות של חדרים העשויות מעפר כבוש. דגימות של החומר הורדרד נשלחו לניתוח, אך לעת עתה נראה כי זהו גיר מקומי שנכתש. מבנים דומים לאלה מוכרים מאתרים בני התקופה בעבר הירדן.
שרידי מבנה מרשים במיוחד נחשפו בשטח A2. קירות המבנה נבנו משתי שורות של אבני שדה גדולות ובינוניות מגיר קשה; הם השתמרו לגובה מרבי של חמישה נדבכים (ר' איורים 4 ו-5). המבנה מחולק לחדרים ותאים, אך תכניתו לא נחשפה בשלמותה. משני צדי המבנה, מצפון ומדרום, נבנו תאים צרים וארוכים, שנועדו אולי לתמוך בקומה נוספת. בשלב מאוחר נבנו בחלק מהחדרים קירות פנימיים. קירות המבנה נמשכים אל מחוץ לגבולות החפירה לארבעה כיוונים, ולכן נראה כי שטח המבנה רחב יותר. מבנה זה הוא הגדול והמרשים ביותר מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' שהתגלה בחפירות הבדיקה. מבנים דומים התגלו בצפון הלבנט ובעבר הירדן.
 
שטחים B1 ו-B2
בחפירה הראשונה נפתחו חמישה ריבועים בסביבת שטחים אלה, ובחפירה השנייה נפתחו בשטח B1 ארבעה ריבועי חפירה ובשטח B2 שישה ריבועי חפירה. בשטח B1 התגלתה מעל סלע האם ומעל רובד של אדמה סטרילית שכבת יישוב עשירה מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. במזרח השטח התגלו בשכבה זו שרידי מבנה, הכולל חדר גדול וחדר קטן (איור 8). במבנה התגלה מתקן, הכולל מעגל אבנים, הדומה למעגלים שהתגלו בשטח A, אך הוא תוחם מילוי של אבני שדה ולא חומר ורדרד. במרכז המתקן התגלו שתי אבנים הניצבות על צדן הצר. ליד המתקן התגלה מוקד. בתוך המבנה ובסביבותיו וכן במפלס הקשור למבנה התגלו ממצאים רבים, ובהם פריטי צור, לרבות סכינים, ראשי חץ ולהבי מגל משוננים; עצמות בעלי חיים; כלי עצם; כלי אבן, ובהם צמידי אבן; קונכיות; ושני פריטי אובסידיאן, האחד להבון והשני ראש חץ שבור מטיפוס עמוק. ממערב למבנה התגלתה מצבת אבן (איור 9) — סלע גדול במשקל העולה על 100 ק"ג שהוצב על צדו הצר. הסלע הונח על תשתית של אבני שדה קטנות, שנועדה לייצב אותו. עוד התגלו בשטח כמה מתקנים, ובהם בור מעוגל גדול, ובתוכו פריטי צור ועצמות שרופות. מעל שכבת היישוב מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' התגלתה שכבה עליונה של אדמה חקלאית (0.5–0.8 מ' עובי), ובה שני קירות טרסה מאוחרים. הממצא משכבה זו מועט, והוא כולל חרסים שחוקים מן התקופה הרומית ומעט פריטי צור.
בבור בדיקה שנחפר בחפירה הראשונה בשטח B2 נחשפה שכבה ובה ממצאים מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'; מעליה נחשפה שכבה עם ממצא מהתקופה הכלקוליתית, ומעליה בור אשפה, ובו שברי כלי חרס מן התקופה הרומית המאוחרת. בארבעת הריבועים שנפתחו בחפירה השנייה בשטח B2, צמוד לבור הבדיקה ממערב, נחשפה שכבת יישוב מהתקופה הכלקוליתית, הכוללת שני קירות וממצאים רבים. בממצאים שברים רבים של כלי חרס משלב קדום של התקופה הכלקוליתית, כלי אבן לעיבוד מזון, כלי צור רבים, ובהם כילפות, להבי מגל בעלי גב משוברר ופסולת תעשיית כלי צור, וכן עצמות רבות של בעלי חיים. מעל שכבה זו התגלו קירות מהתקופה הרומית ולצדם חרסים מן התקופה הרומית המאוחרת.
 
שטחים C1 ו-C2
בחפירה השנייה נפתחו ארבעה וחצי ריבועים בשטח C1 (איור 10) וחמישה ריבועים בשטח C2 (איור 11). שטח 1C נפתח סמוך לחפירה שנערכה בשנת 2012 (מזרחי 2015). מעל סלע האם בשטח נחשפה שכבת יישוב משלהי התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב', ובה שרידי קירות של מבנה. במבנה התגלו כלי צור ופסולת תעשיית צור, כלי אבן ועצמות בעלי חיים. שרידים אלה הוצפו כמה פעמים במי גשמים והחפירה לא מוצתה. בריבוע שבצפון-מזרח השטח התגלתה שכבה משלהי התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' עשירה בממצא אורגני, הכולל עצמות בעלי חיים וממצא בוטני. בממצא הבוטני זוהו שברי זרעים של עדשים ופול. מעל לשכבה זו נחשפה שכבת יישוב מהתקופה הכלקוליתית, הכוללת קיר מתעגל שאליו ניגש מפלס חיים ועליו פריטי צור ומעט קרמיקה. בחפירת השכבה התגלו שברי כלי חרס ופריטי תעשיית צור, לרבות פסולת תעשיית נתזים, המתוארכים לשלב הקדם-ע'סולי בתקופה הכלקוליתית.
בשטח C2 נחשפה שכבת יישוב מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב', הכוללת שרידים של מבנה ובו רצפת טיח שהשתמרותה טובה (איור 12). ברצפת הטיח התגלה בור מטויח (איורים 13, 14), ועל סמך שפתו המעוגלת והחלקה נראה כי הוא טויח בעת טיוח הרצפה. צבע דופנות הבור ורוד, כנראה כתוצאה משרפה, ועל כן נראה כי הבור שימש מוקד. על רצפת הטיח של המבנה התגלו כלי צור ועצמות בעלי חיים. צמוד לאחד מקירות המבנה נחשף חלקו התחתון של כלי אגירה מטיפוס הכלים הלבנים (Vessel Blanch; ר' איור 14). ממערב למבנה נחשף אזור פתוח עשיר בעצמות בעלי חיים ובממצאים מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. נראה כי באזור זה נערכו מלאכות ביתיות וכי הושלכה בו גם פסולת. סמוך למבנה מצפון התגלתה חציבה, שמקורה בהפרעה בת זמננו.
 
שטח D
בסביבת שטח זה, הסמוך ביותר לאפיק נחל שורק, נפתחו בחפירה הראשונה שני ריבועים, ובחפירה השנייה נפתחו בו עשרה ריבועים (איור 15). בריבועים מהחפירה הראשונה התגלו פינות של שני מבנים וביניהם מדרגת סלע וכן ממצאים משלהי התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. בריבועים מהחפירה השנייה נחשפו שרידים של שני מבנים, נוספים כנראה, מאותה תקופה. מן המבנה הצפוני (כ-3 מ' רוחב) נחשפו קטעי קירות, שנבנו משתי שורות של אבני שדה, ושתי רצפות טיח זו מעל זו; קירות המבנה נמשכים למזרח אל מחוץ לתחום החפירה. המבנה הדרומי גדול יותר, ונחשפו ממנו קירות (כ-12 מ' אורך מרבי), שנבנו מחלוקי נחל ואבני שדה גדולות; נראה כי הקירות נמשכים למערב אל מחוץ לתחום החפירה. סמוך למבנה זה מצפון התגלה קיר נוסף של מבנה, וצמוד אליו בור בישול חצוב בסלע (0.8 מ' עומק; איור 16), ובתוכו אדמה שחורה ועצמות בעלי חיים; לא ברור אם שרידים אלה הם חלק מהמבנה הדרומי או שהם חלק ממבנה נוסף. הממצאים בשטח D כוללים כלי צור וכלי אבן, האופייניים לשלהי התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. כלי הצור כוללים ראשי חץ ולהבי מגל; אחד מלהבי המגל נושא שרידי דבק. כלי האבן כוללים גרזן מלוטש מאבן גיר ונטיפה מלוטשת מנתז אובסידיאן. מצפון לשטח D נחשפה מחצבה; על סמך שברי מסמר ברזל וכפתור פלסטיק שהתגלו בה נראה כי זוהי מחצבה בת זמננו.
 
הממצאים
התקופה הכלקוליתית. התגלו ממצאים מן האלף החמישי לפסה"נ, הכוללים כלי צור, ובהם בולטים להבי מגל בעלי גב משוברר וקטימות, להבונים משובררים וכלים דו פניים (כילפות), וכן שברים של כלי חרס האופייניים לשלב הפרה-ע'סולי ודומים לאלה שנמצאו בחפירות ברחוב היסמין באבו גוש (Milevski et al. 2015).
 
התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'. הממצא בכל שטחי החפירה אחיד למדי וכולל פריטי צור, פריטי אבן, עצמות רבות של בעלי חיים ושרידים בוטניים מעטים. מכלול הצור אופייני לשלהי התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב', ובולטים בו ראשי חץ בינוניים מטיפוס עמוק, מעט ראשי חץ מטיפוס ביבלוס, להבי מגל משוננים וסכינים דו-פניים. להבי המגל נושאים שינון גס ועמוק, חלקם בעלי שתי חורפות ולעתים יש להם גב משוברר וחורפה אחת. פריטי האבן כוללים כלי שחיקה וכתישה, העשויים ברובם מאבן גיר קשה, וכן צמידים רבים המוכרים מאתרי התקופה (Garfinkel and Dag 2008:189–192, Figs. 91, 92). מכלול עצמות בעלי החיים נבדק עד כה באופן מדגמי, ומבדיקה זו עולה כי עצמות בעלי החיים המבוייתים (עיזים ובקר) הן למעלה משליש מכלל עצמות בעלי החיים באתר; יתר המינים שנתגלו אינם מבוייתים. השרידים הבוטניים שייכים למיני קטניות, עדשים (Lens culinaris) ופול (Vicia faba). עד כה התקבלו שני תאריכי פחמן 14 משטחים A ו-C, האחד של זרע והאחר של עצם המכילה קולגן, וזמנם של שניהם ראשית האלף השביעי לפסה"נ — שלהי התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'.
 
חשיבותן העיקרית של חפירות הבדיקה באתר בחשיפת שרידי יישוב נרחב, עשיר בממצא, מהשלב הסופי של התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' (7000–6700 לפסה"נ). תקופה זו קצרה יחסית (300–400 שנה) ומתאפיינת באתרי ענק (mega sites), המשתרעים על עשרות דונמים. הגבולות הדרומיים והצפוניים של האתר שנחשף אינם ברורים, אך נראה כי היישוב השתרע על עשרות דונמים ונמשך אל מחוץ לתחומי החפירות. השלבים הקדום והתיכון של התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' נחשפו בתל מוצא בעבר (חלאילה ואחרים 2005), אך השלב הסופי של התקופה לא היה מוכר בתל עד לחפירה הנוכחית. מבדיקה חלקית של עצמות בעלי החיים עולה כי ביישוב גידלו בעלי חיים מבויתים; נראה כי הצורך במרחב להחזקת העדרים גרם להתרחבות היישוב לדרום, אל נחל ארזה ומעבר למרכז התל. חשיפת האתר במוצא היא חידוש מסעיר, שכן זהו אחד מאתרי התקופה הגדולים בלבנט והראשון בסדר גודל זה שנחשף ממערב לירדן.