קבר השוחה (1 מ' רוחב, 0.8 מ' גובה, 0.4 מ' עומק) נחפר לתוך האדמה הטבעית ללא בנייה אדריכלית. נמצאו שני קנקנים שבהם פירורי עצמות אדם שלא אפשרו להעיד על זהות הנקבר, או הנקברים, וכן שפות של קערה מזווה, קערה שטוחה, פכית דלייה ושבר נר (לא צוירו).

 
זהו הקבר היחיד שנמצא עד כה בשטח האתר. קברי שוחה שבהם מנחות קבורה מתקופת הברונזה התיכונה 2א' מוכרים היטב במחקר הארכיאולוגי. מכלול הקבר הוא חלק ממנהגי הקבורה האופייניים לתקופה זו, שבהם היה נהוג להגיש מזון לנפטר. הקנקנים הכילו כנראה מזון, הקערה השטוחה נועדה להגשת המזון והקערה המזווה לשתיית יין.