נפתחו שלושה שטחים (C–A). בשטח A נחשפו מערכת מדרגות חצובות היורדות מראש ההר מערבה אל העמק, מערה שלה מדרגות חצובות בסלע, שרידי מתקן חקלאי, שרידי מבנים, בור מים ומערת קולומבריום. בשטח B נחפרה כניסה למערה שלה פתח מקושת בנוי מאבן. בשטח C זוהה מכלול מערות; המערה המזרחית, ששימשה גם קולומבריום, נחפרה.

 
שטחA  (איור 2). בחלק הדרומי של השטח נתגלו שלושה קטעים של מערכת מדרגות (L112) חצובה בסלע. רק שני הקטעים התחתונים נחפרו. הקטע האמצעי סותת בגסות ולו ארבע מדרגות (3 מ' רוחב, 1 מ' שלח), ולקטע התחתון שש מדרגות (1–3 מ' רוחב, 0.2 מ' שלח, 0.2 מ' רום; איור 3). מצפון לגרם המדרגות האמצעי וצמוד אליו נמצאת מערה (L108; איור 4) שיורדות אליה לפחות חמש מדרגות חצובות בסלע (1.3–1.5 מ' רוחב, 0.35–0.50 מ' שלח, 0.15–0.20 מ' רום). צמודה אליה מערת קולומבריום (L124) שלא נחפרה. מצפון-מערב למערות נחשפו שרידי מבנה שחפירתו לא הושלמה ומתארו חסר. מן המבנה שרדו קיר מזרחי חיצוני (W104; כ-6.8 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב, 0.35 מ' גובה; איור 5) ושני קירות שיצרו פינה של אחד החדרים הפנימיים (W106 — כ-1.7 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה;W107  — כ-3.7 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה). מצפון לקיר 106 נמצא כלי אבן חרוטי (L105; כ- 0.6 × 0.7 מ', 0.4 מ' גובה), ששימש אולי לאגירת נוזלים. מאחר שלא התגלתה רצפה, ייתכן שמקום הכלי מלמד על מפלסה; אולם, אם האבן הונחה בשימוש משני בקיר 107, אין בכך כדי ללמד על מפלס הרצפה. בסביבת השרידים נתגלה ממצא מעורב — מהתקופות הרומית המאוחרת, הביזנטית, האסלאמית הקדומה, הממלוכית והעות'מאנית — ואין אפשרות לקשר בינו לבין המתקנים ושרידי המבנה. מצפון לשרידים אלה זוהו ונוקו שני קירות נוספים (W116 ,W115), וסביבתם נחפרה (L123 ,L121 ,L118); החפירה לא הושלמה ולא נאסף ממצא שיכול לתארכם.
 
שטח B (איורים 6, 7). ממזרח לשטח A זוהתה מערה (L201) שלה פתח קשות בנוי מאבנים (L204; כ-1.1 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב). נחפרה הרחבה שבחזית הכניסה למערה, ונמצאו חרסים מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית.
 
שטח C (איור 8). מצפון לשטח A נמצא מכלול מערות; נחפרה המערה המזרחית, שחלקה הדרומי שימש קולומבריום (L300; איור 9). אל פתח המערה, שנחצב כקשת, ניגש קיר תוחם (W303; כ-2.9 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב, 0.4 מ' גובה) המסתיים במזוזה הדרומית. גרם מדרגות הוליך מן הפתח אל תוך המערה, אך זה נחשף רק בחלקו. המערה מלבנית (4.3 × 8.8 מ'), ולה שני חללים: צפוני (3.30 × 3.53 מ', 1.9 מ' גובה), שבו גרם מדרגות ומשטח מוגבה, ודרומי (3.9 × 4.3 מ', 1.56 מ' גובה), שבדופנותיו נחצבו יותר מ-40 כוכים לגידול יונים. בשל החפירה המצומצמת קשה לתארך את השימוש בקולומבריום. בשלב מסוים נפרצה הדופן הדרומית של המערה כדי לחבר אותה עם מערה שמדרום לה, והקולומבריום הוצא מכלל שימוש, אך גם את השלב הזה אין דרך לתארך. בפן הצפוני של המערה נחצבו שלוש גומחות, ששימושן אינו ברור. ממצא החרסים מפני השטח מתוארך לתקופה העות'מאנית.
 
החפירה במעלות בורגין היא חלק מפרויקט ההנחלה של רשות העתיקות המקרב את בני הנוער אל הארכיאולוגיה. קצב העבודה עם בני נוער המגיעים לזמן קצר אינו מהיר, אך ערכו החינוכי רב.בחפירה נחשפו מתקנים אחדים וממצאים ארכיאולוגיים, ויש להמשיך ולחפור את האזור כולו כדי להבין את האתר הארכיאולוגי בורגין על כל מרכיביו.