חפירת המערה תורמת להבנת התהליך של חציבת מערות הקבורה באזור. במערה יש מקום לחציבת כוכים נוספים, ונראה שחציבתה החלה כאשר המערה הסמוכה התמלאה. מסיבה שאינה ברורה הופסקה חציבת המערה, אולי עם נטישת היישוב.