לאורך הקיר הדרומי של בית הכנסת, מדרום לבמה הבולטת מעל פני השטח, נפתחו שישה ריבועים, בהתאמה לרשת הריבועים של ויטו (Vitto 1980). נחשפו שרידים של שני מבנים ושל סמטה שהפרידה בין המבנים לבין בית הכנסת שמצפון להם. מן המבנה האחד נחשפה בחלקה פינה, שניגשים אליה מפלסי חיים השייכים כנראה לסמטה. ממזרח לפינה נחשף ראש קיר של מבנה נוסף שנבנה במקביל לקיר הדרומי של בית הכנסת. מצפון לקיר אותר המשכה של הסמטה. מדרום לקיר נחשף קטע מחדר (איור 1), שנמצאה בו כמות גדולה של חרסים מן התקופה הביזנטית, שהצטברו במבנה לאחר נטישתו. לצד הקיר, על רצפה של אדמה מהודקת, נמצא באתרו קנקן מטיפוס 'northern storage jar' (איור 2). ברצפה שולבה כותרת קורינתית קטנה בשימוש משני. כן זוהה בסיס של קיר פנימי שחלקו העליון פורק — עדות לשינויים שבוצעו במבנה. מדרום-מזרח לבית הכנסת, על פני השטח, נמצאו חרסים מן התקופות הביזנטית והממלוכית, ובהם כלי סוכר, הקשורים אולי למטחנת הסוכר שנמצאה בחורבת רחב, מדרום-מזרח לרחוב.

בבדיקה מצפון-מזרח לבית הכנסת, בעומק של 0.6 מ' מפני השטח, נחשף מחדש ראש קיר שזוהה בחפירתה של ויטו כקיר של נרתקס מזרחי. בקיר שולב בסיס עמוד שעוצב בקפידה מסלע דולומיט.
 
זמנו של הממצא מן החפירה, שרובו חרסים ומקצתו כלי זכוכית ומטבעות, תואם לתאריך הנטישה שקבעה ויטו, בסוף המאה הז' לסה"נ. מלבד עדויות לפעילות מעטה בתקופה הממלוכית, לא נמצאו שרידים מתקופות אחרות, ואף לא מן הכפר המודרני פרוונה. ייתכן ששכבה זו הוסרה בכלים מכניים טרם החפירות.