שטח  A(כ-100 × 250 מ'; איור 3)

קירות של מדרגות עיבוד (L139 ,L137 ,L121 ,L119 ,L115 ,L108 ,L107 ,L100). הקירות (5–40 מ' אורך, כ-1 מ' רוחב פרט לקיר 100 להלן) תמכו במדרגות (2 מ' רוחב מרבי). קיר 139 (12 מ' אורך; איור 4) נבנה מנדבך אחד של אבנים במגוון מידות (0.5 מ' אורך מרבי). משני צדי הקיר נחשפה שכבת אדמה (0.3 מ' עובי מרבי) ומתחתיה הסלע. קיר 100 ארוך ורחב מיתר הקירות (כ-40 מ' אורך, כ-2 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה מרבי; איור 5) ונבנה מאבנים במגוון מידות (0.5 מ' אורך מרבי). במדרגה הנסמכת לקיר מצפון נחשפה שכבת אדמה (0.3 מ' עובי מרבי) ומתחתיה הסלע.
 
קיר שדה (L112; כ-45 מ' אורך, 0.5 מ' גובה מרבי; איור 6). לקיר נדבך אחד שנבנה בניצב למדרון משורה של אבני גוויל (0.7 מ' אורך מרבי). משני צדי הקיר נחשפה שכבת אדמה (0.2 מ' עובי מרבי) ומתחתיה הסלע שעליו הונחו אבני הקיר.
 
ערמות סיקול (L147 ,L141 ,L138 ,L114 ,L105; כ-3–5 מ' קוטר, 0.6 מ' גובה מרבי; איורים 7, 8). הערמות נבנו מעפר ומאבנים קטנות (0.2 מ' אורך מרבי) והונחו על משטחי סלע.
 
כבשן סיד (L111; כ-3.1 מ' קוטר, 2.4 מ' עומק; איור 9). חלקו התחתון של הכבשן נחצב וחלקו העליון נבנה מאבני גוויל (0.5 מ' אורך מרבי). בתחתית הדופן, בחלקה המערבי, התגלה פתח לכניסת אוויר. על קרקעית הכבשן התגלתה שכבת אפר מעורב בסיד (כ-0.5 מ' עובי) ומעליה מפולת אבנים ועפר.
 
שומרה (L123; כ-4 × 4 מ'; איור 10). התגלו שני קירות (כ-2 מ' אורך), נדבך אחד מכל קיר, היוצרים את פינתה הצפונית של שומרה רבועה. בשומרה הצטברה אדמת סחף ומתחתיה נחשף הסלע.
 
ספלולים (L132 ,L128 ,L127). התגלו שלושה ספלולים (0.2–0.3 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק מרבי; איורים 11, 12).
 
חציבה (L159; כ-3 × 3 מ', 0.15 מ' עומק; איור 13). התגלתה חציבה דמוית האות ח.
 
שטח B (כ-50 × 150 מ'; איור 14)
קירות של מדרגות עיבוד (L207 ,L205 ,L203; כ-12–13 מ' אורך, כ-0.4 מ' גובה מרבי). הקירות נבנו משורה אחת של אבני גוויל (0.5 מ' אורך מרבי) לגובה מרבי של שני נדבכים.
 
קירות שדה (W217 ,W212; כ-0.5 מ' גובה מרבי). הקירות נבנו לגובה נדבך אחד משורת אבנים (0.7 מ' אורך מרבי). קיר 212 (איור 15) שרד לאורך של 3 מ', וקיר 217 (איור 16) שרד לאורך של כ-20 מ'. אבני הקיר הונחו על הסלע, שנחשף כ-0.1 מ' מתחת לפני השטח.
 
ערמות הסיקול נבנו מעפר ומאבנים קטנות והונחו על משטחי סלע (L201 — כ-3 × 8 מ', 0.6 מ' גובה, איור 17;L208  — כ- 5 מ' קוטר, 0.5 מ' גובה, איור 18; L209 — כ-4 מ' קוטר, 0.4 מ' גובה, איור 19; L220 — כ-5 מ' קוטר, 0.4 מ' גובה, איור 20; L233 — כ-3.5 מ' קוטר, 0.5 מ' גובה).
 
שטח C (כ-30 × 200 מ'; איור 21)
גת חצובה שלה משטח דריכה (L300; כ-3 × 4 מ', 0.4 מ' עומק; איורים 22, 23) ובור איגום (L312; כ-2 × 2 מ' מידות משוערות, כ-2 מ' עומק). צמוד לגת ממערב נחשפה מערכת שיקוע חצובה (0.7 × 2.0 מ') שלה שני תאים (L314 ,L313) המחוברים ביניהם בנקב מפולש.
 
קיר שדה (L301; כ-18 מ' אורך; איורים 22, 24). הקיר נבנה בניצב למדרון מנדבך אחד של אבני גוויל ניצבות (0.6 מ' אורך מרבי). אבני הקיר הונחו על הסלע, שנחשף כ-0.2 מ' מתחת לפני השטח.
 
ערמות סיקול (L306–L304; איורים 25, 26). הערמות נבנו מאבני גוויל שאורכן המרבי 0.4 מ' והונחו על משטחי סלע. אבני הגוויל הונחו במעגלים (כ-4 מ' קוטר) ובתחומם נדחסו אבנים קטנות ועפר (כ-0.6 מ' גובה).
 
שטחD  (כ-20 × 100 מ'; איור 27)
ערמות סיקול (L409 ,L405 ,L400; איור 28). ערמות של עפר ואבנים קטנות שהונחו על משטחי סלע (כ-1 מ' קוטר). על סמך אופן פיזור האבנים נראה שקוטר הערמות המקורי היה כ-4 מ'.
 
שומרה (L401; איור 29). נחשף קיר שנבנה משורה של אבני גוויל (0.8 מ' אורך מרבי), שמתארו חצי מעגל (כ-2.5 מ' קוטר). בשומרה הצטברה אדמת סחף ומתחתיה נחשף הסלע.
 
קירות שדה (W406 ,W403). קיר 403 (5 מ' אורך) נבנה לגובה של נדבך אחד משורה של אבני גוויל (0.6 מ' אורך מרבי). אבני הקיר הונחו על הסלע, שנחשף כ-0.2 מ' מתחת לפני השטח. קיר 406 (8 מ' אורך, כ-0.3 מ' גובה) נבנה לגובה של נדבך אחד משורה של אבני גוויל (0.5 מ' אורך מרבי). אבני הקיר הונחו על הסלע, שנחשף כ-0.1 מ' מתחת לפני השטח.
 
ספלול (L402; איור 30). התגלה ספלול אחד (0.3 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק).
 
שטח E (כ-30 × 30 מ')
קיר שדה (W503; כ-22 מ' אורך משוער, כ-0.5 מ' גובה). הקיר נבנה לגובה של נדבך אחד משורה של אבני גוויל (0.6 מ' אורך מרבי).
 
שטח G
קיר של מדרגת עיבוד (W700; כ-11 מ' אורך; איור 31). הקיר נבנה לגובה של נדבך אחד משורה של אבני גוויל (0.4 מ' אורך מרבי). משני צדי הקיר נחשפה שכבה של אדמה חקלאית (כ-0.4 מ' עובי).
 
ממצאי החפירה מצטרפים לממצאים מחפירות קודמות שנערכו באזור, המלמדים על פעילות חקלאית ענפה בתקופה הביזנטית. ייתכן שהאזור שימש עורף חקלאי לאחד היישובים הסמוכים, אולי ליישוב הקדום בחורבת תיתורה, המשתרעת כ-500 מ' ממזרח לשטחי החפירה.