הנר (איור 2) הוא מטיפוס הנרות ה'שומרוניים', ששימשו משלהי התקופה הרומית ועד התקופה האסלאמית הקדומה; הם מתייחדים בצורתם, בסגנונם ובעיטורם, ונמצאו באזור שעל פי עדויות היסטוריות היה מיושב בשומרונים. ייתכן שגם בני עדות אחרות השתמשו בנרות אלה (זוסמן תשס"ב:339). את הנר אפשר לשייך לטיפוס 2S — לאורך חרטום הנר 'תעלה' צרה, מראה סתומה שנפרצה לאחר הצריפה, ידית דמוית כנף ובסיס טבעת; הנרות מטיפוס זה מעוטרים בעיקר בעיטורים גאומטריים (זוסמן תשס"ב:342, איור 5:1). נרות כאלה נמצאו באתרים שלאורך חופה הצפוני של ארץ-ישראל: נהריה, תל שקמונה, הבונים, קיסריה, חדרה ואפולוניה (זוסמן תשס"ב:340, מפה).

בחפירה שנערכה באפולוניה (מזרח), מצפון-מזרח לסדנא עלי, נחשף בור אשפה גדול, שזמנו שלהי התקופה הביזנטית, ונמצאו בו יותר מ-200 נרות שומרוניים שלמים (הדד ואחרים 2015). הנר שנתגלה בסדנא עלי דומה לנרות שנמצאו בבור, ולכן אפשר להניח כי הם בני אותו זמן.