בריבוע הצפוני-מערבי נחשף, קרוב לפני השטח ולכל אורך צלע הריבוע, ראש קיר 106 בציר צפון-מערב–דרום-מזרח (כ-0.8 מ' רוחב; איור 5), ונראה כי הוא נמשך משני צדיו מעבר לגבולות החפירה. הקיר נבנה משתיים או שלוש שורות של אבנים לא סדורות ושרדו ממנו שני נדבכים של אבני שדה (כ-0.6 מ' גובה). את הקיר קטע חתך בדיקה. על חזיתו הצפונית של הקיר נשען קיר בטון מודרני (כ-0.1 מ' עובי) שבתוכו יסודות ברזל. מכאן נראה שקיר האבנים מודרני גם הוא אף שאין לשלול את האפשרות שקיר הבטון המודרני נשען על יסודות קיר קדום. בעומק כ-0.3 מ' מפני השטח נחשף קיר נוסף – 108 – בציר צפון-מזרח–דרום-מערב (כ-1.7 מ' אורך חשיפה). נראה כי הקיר בנוי משתי שורות אבנים מהוקצעות (כ-0.5 מ' רוחב). כ-4 מ' מדרום לגבולות הריבוע נחשף ראש קיר הנראה כהמשכו של קיר 108 )איור 6), בנוי מארבע שורות אבני שדה (כ-1.2 מ' רוחב) ובגובה שני נדבכים לפחות. סמוך לקירות ועל גביהם הונחה אדמה חולית בהירה, שונה מאדמת החמרה החומה שסביבה. הממצא הקרמי בשטח דל, ברובו שחוק וסחוף, ואין בו כדי לתרום לתיארוך המבנה.

 
במרכז הריבוע הדרומי-מזרחי נחפר חתך בדיקה (5.0 × 1.5 מ'; איור 7). בחלק הדרומי של החתך (L113) העמיקה החפירה כמטר אחד מגובה פני השטח עד סלע האם ואילו בחלק הצפוני (L112) – כ-0.6 מ', עד מפלס הסלע. בין שני החלקים מפרידה מדרגת סלע, ייתכן ששולבו בה אבני שדה בינוניות שהתגלו מתחת למדרגת הסלע ויצרו קיר טרסה (W111) שהושתת על סלע אם. לא ברור אם זהו קיר כיוון שלא נמצאו קירות נוספים שאליהם הוא ניגש וכן ממצא החרסים סמוך לו דל וברובו אינו אינדיקטיבי.
 
נראה כי בריבוע הצפוני-מערבי הקירות מודרניים ובריבוע הדרומי-מזרחי לא ניתן לקבוע שרידים ארכיאולוגיים ממשיים, למעט אולי קיר טרסה.