מבנה (איורים 2, 3).קירות המבנה (W4–W1) הושתתו בגבהים שונים ונבנו בבנייה יבשה מנדבך או שניים של אבני שדה גדולות. קיר 2 ארוך מיתר הקירות ונראה שבנייתו קדמה לבנייתם והוא שימש תחילה קיר שדה. במבנה התגלו מעט חרסים קטנים שאינם ניתנים לתיארוך ואבני שדה בינוניות וקטנות, נראה שהן סוקלו מהשדות הסמוכים לאחר שהמבנה יצא משימוש.

 
גת (איורים 4, 5). במורד מדרון גבעה התגלתה גת חצובה ולה משטח דריכה (L101) ובור איגום (L102) המחוברים בתעלה. במשטח הדריכה כמה סדקים עמוקים שנוצרו מתנודות הקרקע לאחר שהגת יצאה משימוש.
 
קירות שדה (איור 6). התגלו שלושה קירות (W7–W5). קיר 6 מקביל לקיר 5 ומרוחק כ-3 מ' ממנו במורד המדרון. קירות 6 ו-7 יוצרים פינה ותחמו כנראה חלקה (L116). קיר 5 השתמר היטב ובנייתו מלמדת על אופן בנייתם של יתר הקירות שהשתמרותם גרועה. הקיר נבנה לגובה שני נדבכים משורה אחת של אבני שדה גדולות ובינוניות. רוב אבני קירות 6 ו-7 לא נותרו במיקומן המקורי. קיר 7 נבנה לאורך המדרון ומהשוואה לקירות שדה באזור שנבנו כך אפשר לשחזר שאבניו הונחו על צדן הצר והרחב לסירוגין. בין אבני המפולת של קיר 6 התגלתה אבן שלה סיתות שוליים (בסיס עמוד?), כנראה מאתר רוג'ם אל-חנדל הסמוך.
 
ספלולים ואגנים (איורים 7, 8). התגלו 9 ספלולים ואגנים שנחצבו בשישה סלעים (טבלה 1). ייתכן שאגנים 106–108 טבעיים ואינם חצובים. ספלולים 109–111 נחצבו בסלע אחד וחוברו בתעלה. בקרקעית ספלול 112 התגלה שקע (5 ס"מ עומק) וייתכן שמובילה אליו תעלה. ספלולים 113 ו-114 נחצבו בסלע אחד.
 
טבלה 1. ספלולים ואגנים
לוקוס
המתקן
מתאר וחתך
קוטר (ס"מ)
עומק (ס"מ)
106
אגן
מתאר עגול, חתך דמוי כ
32
8
107
אגן
מתאר עגול, חתך דמוי כ
42
14
108
אגן
מתאר עגול, חתך דמוי כ
32
8.5
109
ספלול
מתאר וחתך עגולים
10
2.5
110
ספלול
מתאר וחתך עגולים
21
5
111
ספלול
מתאר סגלגל, חתך עגול
30 × 45
10
112
ספלול
מתאר עגול ושקע בקרקעית
24
     20
113
ספלול  
מתאר עגול ודפנות ישרות
11
7
114
ספלול
מתאר עגול וחתך חרוטי
27
31
 
מערה (איור 9). המערה חצובה ובה שני חללים מחוברים. החלל הקדמי מלבני ולו תקרה מקושתת שהשתמרה בחלקה. התגלו בו סלעים גדולים שהתמוטטו כנראה מהתקרה. על הדופן המערבית, סמוך לפינה הצפונית, התגלו שקעים רדודים, וסביב אחד מהם נחרת קו שמתארו ככוך בשובך יונים. נראה שהמערה שימשה מאגר מים ולאחר מכן נערך ניסיון להסב אותה לשובך יונים, אך זה נזנח בשלב מוקדם.
 
המבנה והמתקנים שהתגלו בחפירה מצטרפים לשרידים דומים שהתגלו באזור ושימשו בפעילות חקלאית (דגן תשס"ז). המבנה שהתגלה דומה למגדלי שדה שנחשפו בעבר (גנור תשע"ו); התגלו בו אבני שדה כמו במגדלי שדה שנחשפו בבני דקלים (ליפשיץ 2017) ובביתר עלית (פלג ופלר 2004). במגדלי השדה התגלו חרסים מתקופת הברזל 2 והם מאפשרים אולי לתארך את המבנה לתקופה זו. הגת שהתגלתה היא אחת מעשרות גתות שתועדו סביב מושב שקף (פארן ואלג'ם 2007) ואחת מאלפי גתות שתועדו בשפלת יהודה (דגן תשס"ז). האבן שלה סיתות השוליים, שהתגלתה במפולת קיר השדה היא ממצא שכיח המלמד על תופעה רווחת באזור של בניית קירות שדה שנעשה בהם שימוש משני באבני בנייה זמינות (דגן תשס"ז). בחפירה לא התגלה ממצא מתארך, אך ממצאים מסקר שנערך באזור בעבר מלמדים שהפעילות החקלאית העיקרית בו הייתה בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית (דגן תשס"ז).