שטח A (איור 3). נחשף כבשן סיד עגול (כ-5 מ' קוטר, 4.5 מ' עומק) חצוב בסלע בחלקו התחתון ובנוי אבן בחלקו העליון (L10; איור 4). מחציתו הצפונית של הכבשן נהרסה במהלך עבודות בנייה מודרניות, כמו כן לא נתגלתה תעלה להזרמת אוויר לכבשן, ודומה כי אף היא נפגעה במהלך עבודות הבנייה. הכבשן תוארך לתקופה העות'מאנית על סמך דמיונו לכבשנים שהתגלו בסביבה הקרובה (סטרוצ'ן 2012א; סטורצ'ן 2012ב).

כ-6 מ' מדרום-מערב לכבשן נחשפה גת חצובה (איור 5) שלה משטח דריכה (L12; כ-3 מ' אורך, 2.5 מ' רוחב, 0.3 מ' עומק) ובור איגום (L13; כ-1.5 מ' אורך, 1.2 מ' רוחב, 0.8 מ' עומק). במרכז הדופן הצפונית-מזרחית של משטח הדריכה נחצבה גומחה מלבנית (L14; כ-0.8 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב, 0.25 מ' עומק), שבסיסה גבוה ב-0.9 מ' ממשטח הדריכה; ייתכן ששימשה להנחת קורה לסחיטה.
עוד תועדו (איור 2: נקודות 3, 4 [לא אוירו]) ספלול עגול חצוב במשטח סלע (0.35 מ' קוטר, 0.13 עומק מרבי) וגת חצובה. חלקה הצפוני של הגת נשחק בתהליכי בליה טבעיים; חלקה הדרומי כלל משטח דריכה עגול (1.5 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק) ובור איגום מלבני (0.7 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 0.4 מ' עומק).
 
שטח B (איור 6). נחשפה גת חצובה במשטח סלע; משטח דריכה קטן (L50; כ-0.9 מ' אורך, 0.9 מ' רוחב, 0.1 מ' עומק) ובור איגום מלבני (L51; כ-0.9 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 0.4 מ' עומק) המחוברים בתעלה (0.1 מ' רוחב, 0.15 מ' אורך, 0.1 מ'עומק). ממזרח למשטח הדריכה נחצב ספלול עגול (L52; כ-0.4 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק; איור 7), ששימש אולי להצבת קנקן.
 
המתקנים החצובים שנתגלו בחפירה קשורים לפעילות חקלאית ותעשייתית שהתקיימה באזור. במתקנים הצטברה אדמה טבעית ללא ממצא קרמי, או כל ממצא אחר המאפשר לתארך את זמן החציבה והשימוש במתקנים. עם זאת תכניתה של הגת בשטח B מרמזת כי נקשרה למכלול הביזנטי שנחשף בקרבת מקום (סולימני 2012).