החפירה

שכבה III (שלהי התקופה הביזנטית והתקופה האסלאמית הקדומה). לשכבה זו יוחסו קטע קצר של קיר אבן (W114; איור 3) ורצפת לוחות אבן שהונחה בקפידה והשתמרה חלקית (L107 ,L105). באדמה דרוכה בין לוחות הריצוף (L118; איור 2: חתך 1–1) ומתחת לשניים מהם התגלו שברי גוף אחדים של כלי חרס מהתקופה הביזנטית (לא צוירו). על רצפת לוחות האבן ובהצטברויות מעורבות מעל הרצפה התגלו חרסים אחדים מהתקופה האסלאמית הקדומה, הקשורים כנראה למבנה משכבה זו.
 
שכבה II (התקופות הממלוכית–העות'מאנית). לשכבה זו יוחסו כמה חדרים קטנים של מבנה יחיד. חדרים אלה נתחמו בקירות קצרים (W116 ,W115 ,W113 ,W112 ,W109 ,W108 ,W106 ,W103), שהשתמרו לגובה שניים עד ארבעה נדבכים. הקירות נבנו ברישול משילוב של אבני גזית ואבני שדה במגוון מידות (ר' איור 3); נראה כי הבנאים השתמשו באבני בנייה בשימוש משני ממבנים משכבה III הקדומה. בחדרים התגלו אבני מפולת מהקירות. קירות 103 ו-108 (איור 4) יוצרים קיר ארוך, הנמשך לכל אורך שטח החפירה והיה כנראה חלק מהקיר החיצוני הדרומי של המבנה. בקיר 103 (ריבוע 1) שולבה אבן מזוזה גדולה, זקופה. קירות 103, 106, 112 ו-113 (ריבוע 1) נבנו הישר מעל רצפת לוחות האבן של שכבה III (ב-L107 ,L105), ועל כן נראה כי רצפה זו המשיכה לשמש גם במבנה משכבה II (איור 5). קירות 108, 109 ו-115 (ריבוע 2) נחשפו מתחת למפולת אבנים גדולה. בריבוע 2 התגלו כמה לוחות אבן (L111; איור 6), כנראה המשכה של רצפת לוחות האבן שנחשפה בריבוע 1; היא נחתכה בריבוע 2 בחפירה של בור מאוחר (L117 ,L110).
בחדרי המבנה של שכבה II, מעל רצפת לוחות האבן ומתחת למפולת האבנים, התגלו כמה רבדים של הצטברות חומר בזלתי אבקתי. ברבדי הצטברות אלה התגלו שברי כלי חרס, שתוארכו ברובם לתקופה הממלוכית ובמקצם לתקופה העות'מאנית, עצמות רבות של בעלי חיים, שברים אחדים של כלי זכוכית, מקל כחל מברונזה ומטבע שחוק.
אל קירות 103 ו-108 ניגשה מדרום רצפה (L104 ,L102; איורים 7, 8), שהשתמרה בחלקה, העשויה מלוחות בזלת גדולים שהונחו בקפידה; נראה כי זוהי רצפה של חצר או שביל. בדרומו של ריבוע 1 התגלה קטע קצר של קיר (W116), שתחם אולי רצפה זו מדרום. רצפה זו גבוהה כדי 0.5 מ' מגובה רצפת לוחות האבן שבתוך המבנה (L107 ,L105), ועל כן נראה כי חלק זה של האתר נבנה בדירוג בהתאמה לטופוגרפיה. בפינה הדרומית-מערבית של ריבוע 2 התגלה שבר גדול של סיר בישול כדורי ומסביבו — ריכוז של אפר (L101), ונראה כי יש ליחסם לשכבה II.
 
שכבה I (התקופה העות'מאנית ועד ימינו). בחדר המזרחי בריבוע 2 התגלו הצטברויות פסולת
(L117 ,L110; ר' איור 6), הכוללות חרסים מעורבים, לרבות חרסים מן התקופה העות'מאנית, המלמדים כי המקוםשימש כנראה בור אשפה לאחר שהמבנה משכבה II יצא מכלל שימוש.
 
הממצא הקרמי
בחפירה התגלו שברי גוף קטנים של כלי חרס מהתקופה הביזנטית (לא צוירו), חרסים אחדים מהתקופות האסלאמית הקדומה (האומיית והעבאסית) והצלבנית וחרסים רבים מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית. בחפירה לא התגלו לוקוסים עם מכלולים קרמיים נקי, ולכן שברי כלי החרס שצוירו הוצגו באופן טיפולוגי לפי תקופות ועם מעט הקבלות.
 
התקופה האסלאמית הקדומה (איור 1:9–5). התגלו שתי קערות מזוגגות ומעוטרות בהתזה רבגונית — האחת עשויה מחומר בצבע קרם ולה שפה דמוית S (איור 1:9) והשנייה עשויה מחומר ורדרד (איור 2:9) — שדומות להם התגלו בטבריה ותוארכו למאות הי' והי"א לסה"נ (Stacey 2004:117–118); קערה מצרית מחופה אדום מטיפוס A, שעל שפתה צבע חום (איור 3:9) והיא מתוארכת למאה הח' לסה"נ (Stacey 1988–1989: Fig. 2:5, 6); וכן אגן או קרטר גדול ואפור ומעוטר בחריתה של פסים גליים (איור 4:9) וקנקן עשוי מחומר גס גרגר אפור כהה-חום, שלו צוואר ושפה פשוטים (איור 5:9), האופייניים למאות הט'–הי' לסה"נ (Stacey 2004:97, 126).
 
התקופה הצלבנית (איור 6:9–9). התגלו שתי קערות מזוגגות מביירות, עשויות מחומר אדום גס גרגר ומזוגגות בחום וקרם (איור 6:9, 7), שתוארכו בעכו למאות הי"ב–הי"ג לסה"נ (Stern 2012: Pt. 1:44–47, Pt. 2: Pl. 4.19, Type BE.GL.2); קערה איגאית גסה, נושאת עיטור חרות, מזוגגת בירוק בהיר בחלקה הפנימי (איור 8:9), המתוארכת גם היא למאות הי"ב–הי"ג לסה"נ (Stern 2012: Pt. 1:65–69, Pt. 2: Pl. 4.49, Type GR.GL.6); וחרטום נר מצפון סוריה, עשוי מחומר בצבע קרם ומזוגג בצבע ירוק בהיר שקוף למחצה (איור 9:9), המתוארך למאה הי"ג לסה"נ (Stern 2012: Pt. 1:55–58, Pt. 2: Pl. 4.31:14, Type NSY.GL.1).
 
התקופה הממלוכית (איור 1:10–8). התגלו קערה מזוגגת חד-גונית בצבע ירוק (איור 1:10; Avissar and Stern 2005:14–15, Type I.1.4.2) וקערה מזוגגת בירוק וצהוב ומעוטרת בעיטור סגרפיטו (איור 2:10; Avissar and Stern 2005:16, Type I.1.5), שתיהן מתוארכות למאות הי"ד–הט"ו לסה"נ; קערה מטיפוס Soft-Paste Ware וצבועה בשחור וכחול (איור 3:10; Avissar and Stern 2005:26–31, Type I.2.3.1); קערה עשויה מחומר גס, מחופה אדום וממורקת בחלקה הפנימי ועל השפה (איור 4:10); אגן גדול, שלו שפה מעובה הבולטת כלפי פנים וחוץ (איור 5:10), המתוארך למאות הי"ג–הט"ו לסה"נ (Avissar and Stern 2005:84, Fig. 36:5, Type II.I.2); קדרת בישול מזוגגת בחום בהיר, שלה שפת מרזב (איור 6:10; Avissar and Stern 2005:97, Type II.2.3.5); סיר בישול עגול (איור 7:10; Avissar and Stern 2005:92, Type II.2.1.5); וידית של קנקן עשוי ביד ומעוטר בעיטור גאומטרי צבוע (איור 8:10; Avissar and Stern 2005:113–116, Type II.4.4).
 
התקופה העות'מאנית (איור 9:10–14). התגלו קערה צבועה מדידימוטיכו או מהדרדנלים (איור 9:10; Vroom 2005:186–187); שני סירי בישול עגולים — סיר גדול, שלו ידית סרט גבוהה (איור 10:10), ושפה (איור 11:10) — עשויים מחומר המכיל קוורץ כתוש, ממורקים ואופייניים לתקופה (למשל, ביקנעם; Avissar 2005:66–67, Fig. 2.20:6, 7); קנקנים שחורים (איור 12:10, 13), שהיו כלי אחסון שכיחים בנצרת בתקופה זו (Alexandre 2012:85–87, Fig. 3.19:7–12); וקנה ארוך של מקטרת חרס, מחופה אדום כהה וממורק (איור 14:10), שהתגלה בשכבת פני השטח וסווג ביקנעם כטיפוס 6, המתוארך לשלהי המאה הי"ט לסה"נ (Avissar 2005:91–93).
 
ממצאים אחרים (לא צוירו)
בחפירה התגלו שברי זכוכית אחדים, קטנים משלהי התקופה הביזנטית ומהתקופות הצלבנית או הממלוכית, המאוחרים שבהם הוכנו מזכוכית חסרת צבע ועוטרו בחוטי זכוכית כחולים; אבן שחיקה שבורה מבזלת, דמוית כיכר לחם, שהתגלתה בשימוש משני בקיר 103 של המבנה משכבה II; שבר קטן של לוח שיש לבן, מעוטר בחריתה דמוית גל, שהתגלה במפולות המבנה משכבה II; מקל ברונזה שבור, כנראה מקל כחל; כמה שברים קטנים של ברזל; ומטבע ברונזה שחוק יחיד, שהתגלה במפולות על פני השטח ותוארך לתחילת התקופה העות'מאנית (המאות הט"ו–הט"ז לסה"נ; ר"ע 161202).
 
עצמות בעלי החיים
נמרוד מרום
 
בלוקוסים הקשורים לשרידי המבנה (L111 ,L110 ,L107 ,L105 ,L101) זוהו 41 עצמות יונקים (טבלה 1) ועצם אחת של עוף. העצמות זוהו ונמדדו (טבלה 2) לפי פרוטוקול סטנדרטי (Davis 1992) והושוו לאוסף האוסטאולוגי של המעבדה לארכיאוזואולוגיה באוניברסיטת חיפה. המינים שזוהו במכלול הם צאן (22%; 9=N; לפחות שני פרטים שונים), הכולל עיזים וכבשים, בקר (41.5%; 17=N; לפחות שני פרטים שונים), סוסיים (22%; 9=N; לפחות שני פרטים שונים), גמל (5%; 2=N; לפחות פרט אחד), כלב (7%; 3=N; לפחות פרט אחד), חזיר (2.5%; 1=N; עצם לסת של פרט אחד צעיר ביותר) ותרנגולת (עצם יחידה). עצמות הצאן כוללות שלוש לסתות של כבשים, שנשחטו לפני גיל שנה. ברוב האתרים בארץ בכל התקופות הצאן נשחט בגיל מבוגר יותר: שנתיים–שלוש. מקורן של עצמות הבקר בפסולת שחיטה. הבקר נשחט בגיל מבוגר, בשנת החיים החמישית או השישית. בשתיים מעצמות הבקר (אצבע ראשונה ומטפוד) ניכרות פתולוגיות חמורות שמלמדות על השימוש בבהמות לעבודה. עצמות הסוסיים כוללות עצם מטפוד אחת קטנה יחסית של חמור ועצם מטפוד שלמה של סוס (slenderness index = 16.0). אחת מעצמות הכלבים — עצם הטיביה (L101, סל 1005) — קצרה ומעוקלת ודומה מבחינת המורפולוגיה והגודל לעצם טיביה של פינצ'ר. כלבים כאלו אינם מוכרים ממכלולים של התקופות הממלוכית והעות'מאנית וייתכן שמקור עצם זו בימינו.
העצמות במכלול שלמות יחסית; עשר מתוך 17 עצמות ארוכות שימרו את היקף גוף העצם המלא שלהן וכמה עצמות ארוכות התגלו שלמות. מורפולוגית השבירה של העצמות מלמדת שרובן ניזוקו בתהליך טבעי (בתר-הרבדתי), שנגרם זמן רב לאחר הרבדתן (שברים יבשים), פרט לשתי עצמות ארוכות (אחת של צאן ואחת של בקר) הנושאות סימני פיצוח המלמדים על שבירה מכוונת לצורך הוצאת מח העצם. על ארבע עצמות במכלול סימנים ברורים של לעיסת כלבים. סימני חיתוך בסכין מופיעים על חמש עצמות, ובהן הומרוס של סוס ואצבע של גמל. חמש עצמות, ובהן שלוש עצמות סוסיים, הושפעו מחשיפה ממושכת לתהליכי בלייה על פני השטח טרם קבורתן.
נראה כי מקורו של רוב מכלול העצמות מהחפירה בפסולת שחיטה ומזון של בהמות משק ועבודה. חלק מפסולת זו היה חשוף כנראה זמן ממושך על פני השטח לפני שהורבד סופית. נראה כי פסולת זו אינה שייכת לדיירי המבנה שנחשף בחפירה אלא הצטברה ברובה במבנה לאחר נטישתו.

 

טבלה 1. עצמות בעלי חיים מהחפירה (המספרים בסוגריים מייצגים שיניים מעוגנות בלסת)

העצם
האיחוי
צאן
בקר
סוס/חמור
גמל
כלב
חזיר
לסת תחתונה
 
3
 
 
1
 
1
3dp
 
(1)
 
 
 
 
(1)
4dp
 
(3)
 
 
 
 
(1)
3P
 
 
1
 
 
 
 
1/2M
 
(4)
3
 
 
 
 
3M
 
 
2
2
(1)
 
 
הומרוס
מאוחה
2
 
4
 
 
 
רדיוס
מאוחה
 
 
 
 
1
 
רדיוס
לא מאוחה
1
 
 
 
 
 
אולנה
 
 
1
 
 
1
 
אגן
 
 
 
1
 
 
 
פמור
לא מאוחה
1
 
 
 
 
 
טיביה
מאוחה
1
 
 
 
1
 
מטקרפוס
מאוחה
 
 
2
 
 
 
מטקרפוס
לא מאוחה
 
2
 
 
 
 
מטטרסוס
מאוחה
 
3
 
 
 
 
אצבע 1
 
 
4
 
 
 
 
אצבע 2
 
1
1
 
1
 
 
סה"כ
 
9
17
9
2
3
1
%
 
22
41.5
22
5
7
2.5
MNI (מס' פרטים מינימלי)
 
2
2
2
1
1
1

 

טבלה 2. מידות העצמות (קיצורים לפי Driesch 1976).
העצם והחיה
מידות (מ"מ)
3M
L
Wi
 
 
 
 
 
בקר
35.3
16.4
 
 
 
 
 
בקר
37.1
15.1
 
 
 
 
 
הומרוס
BT
HTC
 
 
 
 
 
סוס/חמור
68.8
34.8
 
 
 
 
 
עז
30.8
14
 
 
 
 
 
רדיוס
Bd
 
 
 
 
 
 
כלב
22.4
 
 
 
 
 
 
פמור
Bp
Bd
GL
 
 
 
 
תרנגול/ת
15.8
14.4
76.1
 
 
 
 
טיביה
Bp
Bd
GL
 
 
 
 
כלב*
23.5
15.4
94.1
 
 
 
 
צאן
 
26.1
 
 
 
 
 
מטקרפוס
Bp
BFd
GL
SD
DEM
DEM
WCM
סוס
49.7
52.4
217
36.8
 
 
 
חמור
 
35.4
 
 
 
 
 
בקר
 
59.3
 
 
29.5
31.7
24.2
מטטרסוס
Bp
BFd
GL
SD
DEM
DEM
WCM
בקר
 
 
 
22.2
 
 
 
בקר
 
56.4
 
 
24
31.8
27.4
בקר
 
 
 
 
22
 
27.1
אצבע 1
Bp
Bd
Glpe
 
 
 
 
בקר
30.3
28.8
55.8
 
 
 
 
בקר
27
26.3
58.6
 
 
 
 
אצבע 2
Bp
Bd
GL
 
 
 
 
בקר
28.2
25
42.5
 
 
 
 
גמל
29.1
35.3
59
 
 
 
 
עז
12.1
9.8
29.8
 
 
 
 
* כלב בגודל פינצ'ר