נחשפו ותועדו שרידי מבנה רחב היקף (10 × 27 מ'; איורים 2, 3) שזוהו בו שלשה שלבים עיקריים.

בשלב הראשון נבנתה חצר קטורה (L121; כ-10 × 15 מ') שקירותיה בנויים אבני שדה מהוקצעות (0.5 × 0.3 × 0.3 מ') בבנייה יבשה ומילוי אבנים קטנות, המושתתת על סלע האם, שפולס והוכשר לשמש רצפה. כניסה אחת נקבעה סמוך לפינה הדרומית-מזרחית (L129) ושנייה סמוך לפינה הצפונית-מערבית (L131; איור 4). ממזרח לחצר נבנה חדר מלבני (L123; כ-5.0 × 7.5 מ'), שקירותיו השתמרו לגובה חמישה נדבכים והושתתו על סלע האם, שפולס והוכשר לשמש רצפה. בין החצר לחדר חצץ פתח (L125; כ-0.7 מ' רוחב). במערב החצר פתח נוסף (L122; איור 5) שהוביל מחוץ לחצר אל מרחב (L119) שנפגע בעבודות בנייה מודרניות. בתחתית הקיר המערבי של החצר (W104), בנקודה הנמוכה ביותר בחצר, נחשף פתח (0.2 מ' רוחב; איורים 2:3–2; 6) לניקוז מי נגר עילי.
בשלב השני נבנה קיר (W109) החוצה את החצר מצפון לדרום, ובו פתח (1 מ' רוחב; מסומן באיור 2). הקיר צר יותר מן הקירות האחרים ובנוי מאבנים מהוקצעות בבנייה יבשה (0.2 × 0.3 × 0.5 מ').
בשלב השלישי נסתם הפתח בקיר 109 באבני שדה (איור 7).
 
נראה כי נחשפו שרידים של חווה חקלאית פשוטה שבמהלך השנים חולקה לשתי יחידות נפרדות. ממצא כלי החרס דל מאוד וקשה לפיכך לתארך את המבנה. שברי כלי החרס השחוקים והמועטים שנמצאו מתוארכים לתקופה הרומית (המאות הב'–הג' לסה"נ). על פי אופיו של המכלול נראה שהאתר היה חלק מהעורף החקלאי של היישוב שהיה במקום בתקופה הרומית.