במורד הצפוני של הר טורעאן, בשטח חצר הבית, נפתח ריבוע חפירה יחיד (25 מ"ר; איור 2). מתחת לשכבת פני השטח (0.5 מ' עובי) התגלו שרידים של שני קירות מבנה (W3 ,W2; איור 3). קיר 2 (3 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב) ניגש בחלקו הדרומי אל קיר 3 (4 מ' אורך, 1.2 מ' רוחב); רוב חלקו הצפוני של קיר 3 לא השתמר. הקירות נבנו מעל שכבה דקה של אדמה (0.2–0.5 מ' עובי), המונחת מעל סלע האם (איורים 4, 5), משתי שורות של אבני שדה גדולות ובינוניות ובתווך מילוי של אבני שדה קטנות; הם השתמרו לגובה של נדבך אחד. לא התגלתה רצפה, ועל כן אפשר שקירות 2 ו-3 הם יסודות ואילו חלקם העליון לא השתמר.
בשכבות אדמה הקשורות לשרידי המבנה (L4 ,L1) ובשכבת אדמה שמתחת לשרידי המבנה (L8) התגלו חרסים משלהי התקופה ההלניסטית והתקופה הרומית הקדומה, ובהם כלי בישול מהתקופה ההלניסטית (איור 1:6, 2) וסירי בישול (איור 3:6–6) וקנקנים (איור 7:6–11) מהתקופה הרומית הקדומה. אחד מסירי הבישול הוא סיר מטיפוס כפר חנניה 4A (איור 6:6; L8), ואחד מהקנקנים הוא קנקן שק שלו צוואר נוטה פנימה (איור 10:6).