שטח E1 (ריבועים C9–C4 ,B11–B4)

בסינון יבש של האדמה שנחפרה ברחבי שטח התגלו שפע חרסים, כמה כלי צור וכלי אבן, עצמות בעלי חיים, כמות ניכרת של צדפים מהים התיכון (בעיקר patella) ומעט שרידי עץ מפוחם. בשכבת פני השטח התגלו חרסים מהתקופות הפרסית, ההלניסטית, הרומית המאוחרת והממלוכית, שנסחפו כנראה ממעלה הגבעה. רק בארבעה ריבועים בחלק הצפוני של השטח (ריבועים C9 ,C8 ,B11 ,B10) העמיקה החפירה עד לקרקע בתולה (חמרה) או לסלע כורכר.
 
שלהי תקופת הברונזה הקדומה 1. בדרום השטח (ריבועים C5 ,C4) התגלו שרידים באתרם של משטח גיר קטן (תשתית רצפה?) ומתקן מעוגל בנוי מאבן; הם תוארכו לשלהי תקופת הברונזה הקדומה 1 על סמך חרסים רבים, שנעדרים מהם שברי כלים מתכתיים.
 
תקופת הברונזה הקדומה 2א. בשטח נרחב התגלה קטע של יסוד רחב, מבוצר, הנמשך בכיוון צפון–דרום (W110; כ-16.5 מ' אורך חשיפה, 2.7 מ' רוחב [5 אמות]; איורים 3, 4). פניו המזרחי והמערבי של קיר היסוד נבנו מבולדרים וסלעים מגיר, ובתווך ליבה של אבנים קטנות וכמה אבנים יותר גדולות; אפשר שהליבה נבנתה מתאים נפרדים או מיחידות משנה. הקצה הצפוני של יסוד 110 הושתת הישר על אדמת חמרה סטרילית, ואילו החלקים האמצעי והדרומי של היסוד הושתתו על אדמה, שהכילה חרסים, המתוארכים ברובם לשלהי תקופת הברונזה הקדומה 1 ונעדרים מהם שברי כלים מתכתיים. אל הפן המזרחי של יסוד 110 ניגשות שש תמיכות רבועות בנויות אבן (1.6 × 1.6 מ' [3 × 3 אמות]; איורים 5, 6); התמיכה הדרומית נמצאת ברובה מחוץ לתחום החפירה, ועל כן נחשף רק חלק קטן ממנה. שש התמיכות מרוחקות 2.2–2.5 מ' (4 אמות) זו מזו. ללא חפירה נוספת אי אפשר לדעת אם יסוד 110 הוא חלק מקיר תוחם מבוצר או חלק ממבנה מבוצר, בדומה למשל למבנה הארמון מתקופת הברונזה הקדומה 3 בתל ירמות (de Miroschedji 1990). בשטח החפירה התגלו שרידי לבני בוץ, המלמדים שהחלק העליון של יסוד 110 היה בנוי מלבני בוץ. כן התגלו בשטח מעט חרסים מתקופות הברונזה התיכונה 2, הפרסית, ההלניסטית, הרומית והממלוכית, כנראה חדירות מאוחרות. רק בשני מקומות נחפרו לעומק השכבות שמתחת ליסוד 110, ובהן התגלו בעיקר חרסים משלהי תקופת הברונזה הקדומה 1 ללא שברי כלים מתכתיים. בשטח החפירה לא השתמרו רצפות הקשורות ליסוד 110. במילויי אדמה ליד יסוד 110 התגלו שברים רבים של כלי חרס מתכתיים, המתארכים את בניית היסוד לתקופת הברונזה הקדומה 2א. נראה שחלקו הדרומי של יסוד 110 נבנה הישר מעל שרידים מתקופת הברונזה הקדומה 1 וחותך אותם, אולם רק חפירות עתידיות באתר יאששו השערה זו.
ליד יסוד 110 ממערב (ריבוע B5) התגלה במלואו קיר קצר (W107; כ-2.7 מ' אורך; איור 7); אורכו דומה לרוחב יסוד 110. ליד יסוד 110 ממזרח (ריבוע C6) התגלה משטח בנוי אבן (L145; איור 8), שלו פן אנכי ברור בצד מזרח.
 
תקופת הברונזה התיכונה 2. בפינה הדרומית-מזרחית של ריבוע C5 התגלתה קבורת אדם (L125), שנחפרה ברובדי האדמה המכסים את יסוד 110; היא נחפרה רק בחלקה. קבורה זו הכילה שברי גולגולת יחד עם שברים של פכית קטנה מחופה אדום ושל קערה מזווה שלה בסיס טבעת וסיכת ברונזה.
 
שטחים E2 ו-E3 (שטח E2 — ריבועים DD9 ,DD8 ,D9–D5; שטח E3 — ריבועים C5–C3)
בשכבת פני השטח (כ-0.5 מ' עובי) בשטחים E2 ו-E3 התגלתה בעיקר הצטברות של מלט, קטעי קירות אבן ומתקנים קטנים, כנראה שרידים של כמה צריפים צבאיים מימי המנדט הבריטי, וכן ממצאים בני ימינו, ובהם למשל מוטות גדר ברזל, חוטי חשמל וגדר תיל. בחלק הצפוני של שטח E2 (ריבוע D9) התגלתה הצטברות, כנראה קדומה יותר, של אבני גיר וכורכר; היא תחקר בעונת החפירות הבאה. החפירה לא העמיקה לקרקע בתולה בשטחים E2 ו-E3.