קבר הארגז (L103; כ-0.5–0.6 × 1.9 מ'; איור 4) נחשף בריבוע הדרומי-מזרחי, בעומק 0.2–0.3 מ' מתחת לפני השטח. הקבר לא נחפר ונותר באתרו. הוא נבנה בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב מלוחות גיר מסותתים ששוקעו באדמת הלס. הקבר כוסה בלוחות גיר מסותתים, שניזוקו והוסרו בחלקם במהלך עבודות הבנייה במקום. בקרבת הקבר לא התגלה ממצא מתארך. רוב קברי הארגז מהתקופה הביזנטית שהתגלו בבאר שבע נבנו בכיוון מזרח–מערב, הראש בצד מערב; תועדו רק מעט קברים חריגים שנבנו בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב, כמו הקבר שהתגלה בחפירה (Nagar and Sonntag 2008:83–84).
שלושת הריבועים הצפוניים-מערביים (L104 ,L101 ,L100) נפתחו באזור שניזוק בעבר מחפירה של תעלה באמצעות כלי מכני, ובה נחשפו אבני גיר מסותתות וחרסים רבים מהתקופה הביזנטית. בחפירה הנוכחית במקום לא התגלו שרידים עתיקים באתרם. אפשר שהשרידים שהתגלו בריבועים אלה נדחפו לכאן במהלך עבודות עפר קודמות, אולי בשנות ה-70 של המאה הכ', בעת שנבנה בקרבת מקום בונקר תת-קרקעי.