השטח מחולק טופוגרפית לשני אזורים: בדרום-מערב אזור מישורי ששימש לחקלאות, ובצפון-מזרח אזור הררי, ובו מתקנים חקלאיים שנבנו בהתאמה לטופוגרפיה. נחפרו ותועדו 15 שרידים של פעילות חקלאית, ובהם חמישה משטחי אבן שחצובים בהם ספלולים (L17 ,L9 ,L7 ,L1; איור 2), שתי ערמות סיקול (L5 ,L4), שני קירות שדה (W3 ,W2) ושש מדרגות עיבוד (L14–L12 ,L10 ,L8 ,L6). כן זוהה אגן טבעי (לא צויר).

 
משטחי אבן. במשטח 1 חצובים ספלולים קטנים (איור 3). במשטחים 7 ו-17 חצוב ספלול בכל אחד מהם (איורים 4, 5). במשטח 9 שני משטחי אבן, שבכל אחד מהם חצוב ספלול (איור 6). במשטח הדרומי ניגשת אל הספלול תעלה מדרום, כנראה לניקוז. בתחתיתו תעלה חצובה נוספת (איור 7).
 
ערמות סיקול. שתי ערמות הסיקול הונחו על משטח סלע: בערימה 4 אבנים קטנות וב-5 אבנים קטנות ובינוניות (איור 8).
 
קירות שדה. שני הקירות, 2 ו-3 (איורים 3, 4) בנויים מאבני שדה בינוניות (כ-0.5 מ' אורך), והם השתמרו לגובה נדבך אחד. קיר 2 מושתת על אדמת סחף ובה אבנים קטנות, המכסה על משטח סלע. קיר 3 מושתת על משטח סלע.
 
מדרגות עיבוד. למדרגה 6 קיר תמך שכיוונו מזרח–מערב, הבנוי משתי שורות של אבני שדה גדולות ושטוחות (כ-1 מ' אורך; איורים 9, 10). הקיר נחפר לאורך כ-6 מ' והשתמר בחלקו לגובה שני נדבכים. הקיר מושתת על אדמת סחף (כ-1.5 עומק) שבה אבנים קטנות. ניכר כי הקיר חסם את אדמת הסחף בצדו המזרחי, שכן בצד זה נמצאה שכבה של אבנים קטנות שנבלמו בקיר.
למדרגה 8 קיר תמך (כ-10 מ' אורך, כ-1.5 מ' רוחב; איורים 11, 12), שכיוונו צפון–דרום. הקיר, שנחפר לאורך כ-6 מ', בנוי משתי שורות של אבני שדה (כ-0.7 מ' אורך האבן) שביניהן אבני שדה קטנות. הקיר השתמר לגובה נדבך אחד, והושתת על אדמת סחף מעל הסלע.
למדרגה 10 קיר תמך (איורים 13, 14), שכיוונו צפון–דרום. רוב אבניו נמצאו במפולת בצדו המערבי. הקיר, שנחפר לאורך כ-5 מ', בנוי מאבני שדה בינוניות (כ-0.5 מ' אורך האבן), השתמר בחלקו לגובה שני נדבכים, והושתת על אדמת סחף (כ-1.5 מ' עומק) שהצטברה על הסלע.
למדרגה 12 קיר תמך (איור 15), שכיוונו צפון–דרום, והשתמר לאורך של כ-2 מ' ולגובה נדבך אחד. הקיר בנוי מאבני שדה (כ-1 מ' אורך) ומושתת על אדמת סחף (כ-1 מ' עומק) שהצטברה על הסלע.
למדרגה 13 קיר תמך (איור 16), שכיוונו מזרח–מערב. הקיר (כ-2 מ' אורך חשיפה) והשתמר לגובה נדבך אחד הבנוי מאבני שדה בינוניות (כ-0.5 מ' אורך) שהושתתו על אדמת סחף. מצדו המערבי נמצאו פזורות אבני שדה אחדות, שהתמוטטו כנראה מן הקיר.
למדרגה 14 (איור 17) קיר תמך הדומה לקיר של מדרגה 13, כיוונו צפון–דרום.
 
בכל שטח החפירה נאספו חרסים שתוארכו לשלהי התקופה ההלניסטית ולתקופות הרומית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והעות'מאנית. רוב הממצא הקרמי מתוארך לתקופה הביזנטית.