בור מים (L1; איור 3). הבור מטויח עד לגובה מטר אחד מפתחו, ייתכן שחלקו העליון היה מטויח בעבר. ממזרח לפתח הבור נמצא משטח אבן מוחלק בשיפוע טבעי לכיוון פתח הבור (L9; איור 4), שניקז מי נגר עילי אל הבור.

ספלולים (L4–L2; איורים 5, 6).
אגן חצוב (L5; איור 2).
קיר שדה (W6; איורים 7, 8) בציר צפון-מערב–דרום-מזרח, בנוי מנדבך אחד של אבני שדה גדולות (כ-1 מ' אורך), מושתת על הסלע הטבעי.
משטח אבן ולצדו הצפוני אגן (L7; איורים 3, 9).  
משטח אבן, שטוח ומוחלק בצפון-מזרח, אגן אבן חצוב (L8; איורים 10, 11) בדרום-מערב. האזור המוחלק משופע לעבר האגן ושימש לנשיאת מי נגר עילי למילוי האגן.
מחצבה מלבנית (L10; איורים 12, 13). בצדה המזרחי נמצאו אבנים אחדות באתרן, שלא נותקו ממשטח הסלע. סביב האבנים תעלות חצובות ששימשו לניתוק האבנים מסלע האם (ספראי וששון תשס"א; שיאון ואחרים 2010).
משטח אבן (L14), אגן לאגירת נגר עילי בצדו המערבי, ספלול בצדו המזרחי (איורים 3, 14).
מכלאה בנויה מאבני שדה (L15; כ-1 מ' אורך, כ-90 מ"ר; איור 12). צדה המזרחי של המכלאה הוא מחסה סלע ומשמש גבול מערבי למחצבה 10.
 
תיארוך המתקנים אינו ברור בהעדר ממצא אינדיקטיבי. באתרים הארכיאולוגיים ובחורבות הקדומות המקיפים את אזור החפירה נמצאו מתקנים חקלאיים דומים, שבהם עדות להתיישבות שזמנה בתקופות שלמן סוף ההלניסטית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה ועד העות'מאנית. נראה שכך יש לתארך את ממצאי החפירה הנוכחית. המתקנים שנחפרו מייצגים כנראה שוליים של אחד היישובים הסמוכים, אולי חורבת בזקה, כקילומטר אחד דרומה.