מכלול מנהלי מתקופת הברזל 2ג' (שטחים H ,F)

הקיר התוחם הדרומי (שטח F; ריבועים D5j2 ,D5i2). נמשכה חשיפתו של הקיר הדרומי בשני ריבועים (W2506 ,W2504; כ-1 מ' רוחב; איורים 2–4). הקיר נחשף בעונות 2008–2014 בצד הדרומי-מזרחי של המכלול (הסגאווה ופז 2015), לצד רצפת אבן עשויה היטב בכניסה לחדרי הסוגרים (צוקימוטו ואחרים 2011). על סמך בדיקה צרה בפינה הדרומית-מערבית של ריבוע D5i2 (איור 5) נראה כי קטעי הקיר שנחשפו נבנו על תשתית אבנים שפילסה את סלע האם. מפולות של אבני הקיר הצטברו לאורך הקצה הדרומי של שני הריבועים (ר' איור 4). במפולות אלה התגלו שברי כלי חרס מהמאות הז'–הו' לפסה"נ.

בחלק הצפוני של שני הריבועים התגלו שלושה קירות רוחב (W2508 — כ-0.7 מ' רוחב; W2515 — רוחב לא ידוע; W2516 — כ-0.7 מ' רוחב), הנמשכים מהקיר התוחם הדרומי. שלושה קירות אלה תחמו שלושה חדרים במכלול: בחדר המערבי (L2523; כ-1.6 מ' רוחב) התגלתה רצפת אבנים (בגובה 30.38 מ' מעפה"י); בחדר האמצעי (L2519; כ-2.5 × 3.5 מ') התגלתה רצפת אדמה דרוכה, הגבוהה כדי 0.1 מ' מרצפת חדר 2523; ובחדר המזרחי (L2518; כ-3.5 × 3.5 מ'), שנחשף בחלקו בעונת 2013 (הסגאווה, קוואברה ופז 2017), התגלתה רצפה הגבוהה כדי 7 ס"מ מרצפת חדר 2519. מעל רצפות שלושת החדרים ועד לפני השטח התגלה מילוי אדמה (0.5–0.8 מ' עובי), ובו ממצא קרמי הכולל ברובו שברים רבים של כלי חרס מהתקופה הרומית הקדומה. נראה כי המבנה מולא במכוון באדמה בתקופה הרומית כדי לפלס את פני השטח. עוד כולל הממצא הקרמי במילוי זה שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2ג' (המאות הז'–הו' לפסה"נ).

 

הפינה הצפונית-מזרחית(?) (שטח F; ריבועים E4c6 ,E4b6). בסקר GPR הובחנה פינה של קירות איתנים בחלק הצפוני-מזרחי של השטח (איור 6), ונפתחו שני ריבועי חפירה מתוך ציפייה שזוהי אולי הפינה הצפונית-מזרחית של המכלול המנהלי מתקופת הברזל (איורים 7, 8). לאורך שני הריבועים נחשף קיר איתן רחב (W2709 ,W2705; כ-1 מ' רוחב), שנבנה בציר מזרח–מערב. קטע 2705 מסתיים באבן שדה גדולה, בקצה המזרחי של ראש התל, ואינו ניגש לקיר אחר; לכן אנו מניחים שקטע 2705 היה קיר תמך חיצוני של הקיר התוחם המזרחי של המכלול. הנחה זו נתמכת בממצא נוסף: פריט אבן בזלת, עגול, גדול (0.2–0.4 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק), שהתגלה מצפון לקטע קיר 2705 ושימש אולי כבסיס עמוד או פותה של דלת; נראה כי פריט זה עמד בשטח פתוח בחזית המבנה. מסביב לפריט אבן בזלת זה התגלו שברי כלי חרס באתרם (L2710), הכוללים שברים גדולים של כלי חרס מתקופת הברזל 2ג', ובהם בולטים שברים של צפחת גדולה.

הפינה הצפונית-מזרחית של המכלול נוצרה אולי מחיבור של קיר 2709 עם שני קירות צרים צמודים זה לזה (W2715 ,W2714). זה יכול להסביר את חוסר ההתאמה בכיוון הקירות המזרחיים של המכלול, שהובחן בסקר GPR (איור 6): אפשר לראות בבהירות שכיוונו של הקיר התוחם המזרחי של המכלול (W982; כ-1 מ' רוחב), שנחשף בעונת 2014 (הסגאווה, קוואברה ופז 2017), שונה במקצת מהכיוון של קירות 2714 ו-2715, ועל כן אפשר להניח ששני קירות אלה שייכים למבנה אחר. עם זאת, הקרבה של קירות 2714 ו-2715 אל קיר 892 מלמדת אולי כי למרות זאת הם קשורים זה לזה. תוצאות החפירה בעונת 2015 אינן מאפשרות להציע בוודאות את מיקום הפינה הצפונית-מזרחית של מכלול הבנייה. עם זאת, בהעדר שרידים כלשהם מהתקופה הרומית בריבועים E4b6 ו-E4c6, נחפרו בהם לראשונה באתר לוקוסים נקיים מהפרעות מאוחרות, והתגלו שברים רבים של כלי חרס מתקופת הברזל 2ג'. ממצא קרמי זה מתוארך למאות הז'–הו' לפסה"נ וכולל קנקנים, בעיקר מטיפוס טורפדו, כלי בישול, מורטריה וכמה ידיות סל.

 

המדרגות המטויחות (שטח H; ריבועים D5e2 ,D5e1 ,D4f10). נמשכה חשיפתן למזרח של שתי המדרגות המטויחות (L2005; איורים 9, 10; הסגאווה, קוואברה ופז 2017). התגלו עד כה שני קירות התוחמים את המדרגות, האחד ממזרח (W2035) והשני מצפון (W104). קיר 2035 נבנה משורה אחת של אבני שדה מבזלת ומגיר; על הפן המערבי שלו התגלתה שכבה דקה של טיח, המלמדת שכל הקיר היה מטויח. מדרום וממערב למדרגות לא התגלו עד כה קירות תוחמים. על קיר 2035 נבנה קיר אחר (W2027; איור 11) בכיוון צפון–דרום, השייך למבנה מהתקופה הרומית; נקבע בו סף אבן גדול (0.6 × 0.8 מ'), שהונח הישר על הקיר הקדום. בחפירה התגלו שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2 ג' ומהתקופה הרומית הקדומה.

לשימושן ותיארוכן של מדרגות 2005 ניתנו בעבר שלוש הצעות אפשריות, שנכונות גם לשלב זה של החפירה. (1) המדרגות נבנו וטויחו בתקופת הברזל 2ג', והיו חלק מאמבט למרחץ טקסי מול הר תבור. לאחר שהאמבט יצא משימוש הוא כוסה באדמה, ששמרה על הטיח מהתפוררות. בתקופה הרומית נבנה ממזרח לאמבט המטויח מבנה חדש, שהרס בחלקו את הקצה המזרחי של האמבט. האמבט הוסב בשלב זה לשמש בור אשפה, ואליו הושלכו שברי כלי חרס בידי תושבי היישוב היהודי ששכן בצד הצפוני של ראש התל. (2) המדרגות נבנו וטויחו בתקופת הברזל 2ג', ונעשה בהן שימוש חוזר בתקופה הרומית הקדומה למטרה לא ידועה. (3) המדרגות נבנו בתקופה הרומית הקדומה והיו חלק ממקווה טהרה. קיר 104, שנבנה במקור בתקופת הברזל 2ג', שימש בשימוש חוזר לתחימת המקווה מצפון. המקווה וכן קיר 104 טויחו יחדיו בטיח הידראולי. אפשר שזה מוכח בקיר 2027, שכן הוא מתוארך לתקופה הרומית וממשיך בכיוון כללי את קיר 2035 מתקופת הברזל. אולם, אפשרות זו פחות סבירה מהשתיים האחרות שכן לא התגלה ממצא קרמי מהתקופה הרומית בליבה הבנויה של המדרגות אך כן התגלה ממצא קרמי מתקופת הברזל 2ג', וכן גובה המדרגה העליונה תואם לגובה רצפות אחרות מתקופת הברזל 2ג' במכלול המבנה. עוד ברור כי בנייתו של קיר 2027 שונה מזו של קיר 2035 (ר' איור 11) וכי אל קיר 2027 ניגשה אדמה תחוחה חומה בעוד שאל קיר 2035 ניגשה אדמת תל אפורה ובה ממצא קרמי מתקופת הברזל. ולבסוף, לא נהוג היה לבנות מקווה על מבנה קדום יותר (ההלכה היהודית דורשת שמקווה יהיה חצוב, לפחות בחלקו, בסלע; למשל, Reich 1997).

 

הקיר הדרומי (שטח H; ריבועים D5e2 ,D5e1; ר' איור 9). נפתחו שני ריבועי חפירה מדרום למדרגות המטויחות, במטרה לחשוף קטע נוסף מהקיר התוחם הדרומי של המכלול מתקופת הברזל ולבדוק את הקשר שלו למדרגות המטויחות. בריבוע D5e2 נחשף קטע מהקיר הדרומי (W2034; כ-1 מ' רוחב; איור 12), שהשתמר לגובה שלושה נדבכים. מצפון לקיר 2034, בריבוע D5e1, התגלה קיר מקביל (W2021; כ-1 מ' רוחב), שתחם את השטח שביניהם (3 מ' רוחב). צמוד לקיר 2021 נחשף קיר נוסף (W2020; כ-1.5 מ' אורך חשיפה, 0.6 מ' רוחב), שנבנה כנראה בשלב מאוחר של המכלול המנהלי; הוא השתמר לגובה נדבך אחד. תופעה דומה של קירות שהוצמדו לפן הפנימי של קירות קיימים הובחנה בשטח D4 (W925; צוקימוטו ואחרים 2011: איור 7). בשטח שבין קיר 2034 לקיר 2021 התגלו חרסים מתקופת הברזל 2ג', שמקורם במכלול המנהלי, וחרסים מהתקופה הרומית הקדומה, שמקורם ביישוב היהודי.

 

המבנה מהתקופה הרומית (שטח G)

במרחק של כ-20 מ' ממזרח למבנה הציבור שנחשף בשלוש העונות הקודמות נפתח ריבוע חפירה (5 × 5 מ'; ריבועים E3a9 ,E3a8; איורים 13, 14; צוקימוטו ואחרים 2013) במטרה להבין טוב יותר את אופיו והיקפו של היישוב היהודי שבצד הצפוני של ראש התל. התגלו קטעים של שני קירות מקבילים (W1044 ,W1043), שנבנו בכיוון מזרח–מערב מאבנים. קיר 1044 (2.2 מ' אורך חשיפה) הושתת על שכבה דקה של אדמה (כ-0.1 מ' עובי), שהונחה הישר סלע האם שיושר באופן מלאכותי במקום זה. חלקו המזרחי של קיר זה נחתך כנראה בפעולות חציבה בתקופה הרומית, כפי שעולה מהממצא הקרמי המעורב שהתגלה על סלע האם ומתוארך לתקופה הרומית ולתקופות קדומות לה ומלמד שהקיר נבנה לפני החציבה, כנראה במהלך תקופת הברזל. קיר 1043 (0.6 מ' רוחב), החוצה את שטח כל הריבוע, נבנה על אותו מפלס סלע כמו קיר 1044. התגלו שברים רבים של כלי חרס מהתקופה הרומית (המאות הא'–הב' לסה"נ), בעיקר כלי בישול וקנקנים, לצד שברי כלי חרס מתקופות קדומות יותר.

 

סקר רדאר חודר קרקע (GPR) במורד הצפוני-מערבי

נערך סקר GPR נרחב במדרגת הסלע הנמוכה, הרחבה והשטוחה, שבמורד הצפוני-מערבי של התל (איור 15). הסקר מלמד על קיומה של בנייה ניכרת בכל שטח הסקר, לרבות קיר איתן בקצה המדרגה שיכול להיות קו ביצור.

 

בעונת החפירות של 2015 בתל רכש נחשפו חלקים נוספים מהמכלול המנהלי מתקופת הברזל. אם אכן הפינה שנחשפה בחלק הצפוני-מזרחי של המכלול (שטח F) היא הפינה החיצונית שלו, אזי אפשר להעריך שמידות המכלול הן 35 × 50 מ'. כן, הריבועים הבלתי מופרעים שנחפרו ליד פינה זו סיפקו חומר נקי שמאשר את התיארוך המשוער של המכלול ואת שימושו המוקדם בתקופת הברזל 2ג' (המאות ההז'–הו' לפסה"נ). החלקים הטקסיים של המכלול כוללים אולמות קבלה נרחבים. היישוב היהודי מהתקופה הרומית השתרע כנראה בחלקו הצפוני של ראש התל, וכלל לפחות מבנה ציבור אחד ומבנים אחרים פשוטים יותר.