בחפירה (איור 5) נחשף קטע חדש של סמטה – המשכה מזרחה וצפונה של 'סמטת תעלת הניקוז' שנחפרה ב-2016, המובילה לבית הכנסת של הכפר. הקטע החדש של הסמטה חובר צפונה ל'סמטת בית הכנסת' שנחפרה על ידי הירשפלד. מצפון ל'סמטת תעלת הניקוז' נחשפו חדרים אחדים.

 
ל'חדר הדרומי' (L7010) צורת טרפז ישר-זווית (5.0 × 5.5 מ'), רצפתו עשויה משכבות אחדות של טין צהבהב עדין. התברר שהקיר המזרחי (W700; כ-0.7–0.8 מ' רוחב, 0.4–0.5 מ' גובה השתמרות) בנוי על גבי קיר קדום, אולי מן התקופה הרומית הקדומה (W700A; כ-1.2 מ' רוחב) שראשו נחשף ברצפת החדר.
לאורך הקיר הדרומי (W812) שנחשף וקיר 700 המזרחי, המרוחק כשני מטרים ממערב לקיר המערבי של 'הבריכה העליונה' (W119), נמשכת צפונה סמטה שהיא המשכה של 'סמטת תעלת הניקוז' שנחפרה בעונות הקודמות ומתחברת לסמטה שחשף הירשפלד ממזרח לצינור (Hirschfeld 2007:75, Fig. 110).
 
ל'חדר הצפוני' (L7011) שני פתחים, בדרום ובצפון. הפתח הדרומי (כ-1.1 מ' רוחב) מוביל לחדר 7010 והצפוני נחשף רק בחלקו. נחשף חלקו המזרחי של החדר והתברר שלחדר צורת T שראשו, הפונה מערבה (כ-9 מ' אורך מזרח–מערב, 6 מ' רוחב מרבי), נחפר על ידי הירשפלד וכונה על ידו 'חדר התעשייה', וגם 'חדר שלושת הטבונים' (L3523 ,L3420; ר' Hirschfeld 2007:71) ונותרה בו מחיצה על גבי התנור האמצעי. בניקוי השטח ליד המחיצה נחשפה שכבת אפר טבונים עבה וקשה. נחפר בור בדיקה, סמוך לפינת הקיר הדרומי (L7012 ,W813), לעומק 0.8 מ' מתחת לרצפה ונחשף נדבך היסוד של הקיר המערבי של חדר 7010 (W628). בחתך הבור נראו עוד כארבע שכבות אפר טבונים בכל עומק הבור. 
 
מצפון ל'חדר הצפוני' נחשף חלקית חדר (L7013) במפלס ראשי הקירות הדרומי והמערבי. השטח גדוש במפולות אבנים ולבנים בעיקר בפינות המערבית והמזרחית.
 
במהלך החפירה נאספו מעט מטבעות, חרסים ושברי זכוכית. מן הצומח נאספו כמה גושי עץ מפוחמים ומן החי נאספו עצמות. מעניין לציין שרוב המטבעות נאספו בחדר 7010; בחדר 7011 נמצא מטבע אחד בלבד.
 
אופי הממצא האדריכלי בעונה זו שונה מאופי מבני המגורים שנחשפו בעונות הקודמות בכפר (הדס 2013). הקירות הביזנטיים שנחשפו השתמרו לגובה נמוך מאוד (0.2–0.5 מ' בלבד), ומעליהם נמצאה שכבת החורבן הממלוכית, סמוכה מאוד אל הרצפות הביזנטיות. כמו כן לא נמצאו על הרצפות גזעי דקלים שרופים, וגם לא כלי חרס שלמים או מרוסקים ומסמרי ברזל. לא נמצאו בעונה זו מתקנים המאפיינים את בתי המגורים, דוגמת תנורי הבישול והמכתשים.
בעונה זו נחשף המשכה המזרחי של 'סמטת תעלת הניקוז'. עתה ברורה הדרך מחלקו הצפוני-מזרחי של הכפר אל בית הכנסת, כפי שהציע הירשפלד (Hirschfeld 2007: 73). כן החלה חשיפתו מחדש של 'חדר התעשייה' שטיבו אינו ברור עדיין. בעונה הבאה יימשך פינוי המחיצה מעל הטבון המרכזי במערב חדר 7011 ותימשך כמובן חשיפת השרידים מצפון לשטח שנחפר בעונה זו.